Giske svarer på Entra-spørsmål

Giskes Entra-svar imponerer ikke Anundsen

Selskapet Entra Eiendom AS sine lokaler i Oslo sentrum. Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix) Les mer Lukk

Næringsminister Trond Giske (Ap) gir kun generelle svar på de fem spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i Entra-saken. Komitéleder Anders Anundsen (Frp) er skuffet og vurderer ny Entra-diskusjon torsdag.

– Med bakgrunn i min inhabilitet i saken, finner jeg det ikke riktig å kommentere den konkrete prosessen og styrets handlemåte i denne saken nærmere, skriver Giske i sitt svarbrev som forelå tirsdag ettermiddag.

På generelt grunnlag er det viktig å legge til rette for gode prosesser og prosedyrer når man ansetter administrerende direktør, mener han. Videre skriver Giske at statlig eide selskaper drives på samme måte som kommersielle selskaper.

Partitilhørighet

Giske opplyser at man følger eierskapsmeldingen fra 2011 og regjeringens retningslinjer for lederlønn. Statlige selskaper skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, skriver statsråden.

Giske slår fast at partipolitisk tilhørighet ikke skal vektlegges, og at regjeringen følger etablert praksis fra tidligere regjeringer.

«På denne bakgrunn har det blitt valgt inn flere styremedlemmer i de statlig eide selskapene som har en bred samfunnsmessig erfaringsbakgrunn, herunder også politisk erfaring fra ulike partier», skriver Giske.

Skuffet

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Anders Anundsen (Frp) skulle ha ønsket seg klarere svar fra statsråden.

– Giske har ikke brakt noe nytt her. Jeg er litt skuffet over at han velger å la være å svare på et av spørsmålene knyttet til prosessen til valg av ny administrerende direktør. Det er Giskes ansvar å sikre kompetanse, og prosessen er helt uavhengig av valget av administrerende direktør. Giske kunne ha uttalt seg om hva han mener om prosessen som han var vel kjent med, sier Anundsen til NTB.

– Dårlig samsvar

Komitélederen er heller ikke imponert over andre svar som Giske har avgitt.

– Jeg er overrasket over at han i den offentlige diskusjonen er veldig tydelig på at det er uakseptabelt at styret blåser i styringssignaler. I sitt svar sier han at dette er ett av flere vurderingstemaer når han vurderer styresammensetning. Det samsvarer dårlig med det han sier i mediene og det han vil legge til grunn i praktisk arbeid med problemstillingene som eier, sier Anundsen.

Anundsen viser til at Stortinget enstemmig har lagt til grunn at statlige selskaper skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Også Giske viser i sitt svarbrev til dette, men svaret bringer ikke mer klarhet i saken, mener Anundsen.

– Et enstemmig Storting støtter opp om regjeringens politikk på et slikt område, og da er det for svakt å si at det er ett av mange elementer som skal vurderes i totalbildet, sier Anundsen.

Nytt møte

Torsdag skal komiteen møtes på nytt. Da kan Entra-saken bli tatt opp igjen.

– Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger i komiteen. Selv vil jeg fordøye saken litt og vurdere om det er behov for å se på saken på torsdagens møte. Det kan være nødvendig i lys av de andre sakene vi ser om Giskes eierskapsutøvelse, sier Anundsen.