Lang ventetid skremmer adopsjonssøkere

Nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er ikke bare et norsk fenomen, dette skjer globalt. Illustrasjonsfoto: Colourbox Les mer Lukk

Langt færre søker om å få adoptere barn fra utlandet nå enn tidligere. Den lange ventetiden er den viktigste årsaken. Nesten tre av ti som søker, gir opp.

Den største adopsjonsformidleren i Norge, Adopsjonsforum, anslår at 20–30 prosent av søkerne trekker seg før de har adoptert. For to år siden var frafallsprosenten bare 10 prosent. Årsakene er mange, men ventetiden er en viktig årsak, skriver Stavanger Aftenblad.

– Selv om ventetiden er blitt mye lenger nå, oppnår de aller fleste målet sitt, nemlig å få et lite barn hjem til seg, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, til Stavanger Aftenblad.

Nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er ikke bare et norsk fenomen, dette skjer globalt. Årsaken er at flere store adopsjonsland har strammet inn. Kina har i mange år vært størst på adopsjon, men i 2006 underskrev Kina Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Dermed forpliktet Kina seg til å forsøke å finne adoptivforeldre innenfor landets egne grenser før man sender barn til utenlandske adoptivforeldre.

I mange land vokser dessuten motstanden i opinionen mot å sende barn til adoptivforeldre i andre land. For to–tre år siden var den gjennomsnittlige ventetiden rundt to år for utenlandsadopsjoner. I dag er den mellom tre og tre og et halvt år. (©NTB)