Barnevern krevde penger for barn på permisjon

Etter at en gutt ble sendt på permisjon alene i seks dager i sommer og barnevernet i tillegg fakturerte for dagene gutten var uten tilsyn, er det full stans i utplassering av barn hos Toten barnevern og kompetansesenter.

Gutten trengte døgnkontinuerlig oppfølging av to personer, men ble likevel sendt på seks dagers permisjon alene. Hendelsen var ikke tilstrekkelig avklart med den ansvarlige kommunen, skriver VG. Saken fremkommer i et brev som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt den private Raufoss-institusjonen.

Les også: Millionene strømmer til Toten.

I et annet brev ber Barne- og ungdomsetaten (Bufetat) om stans i utplasseringer av barn på institusjonen.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, sier Runar Nygård, assisterende direktør i Bufdir til avisa.

Bufdir vil nå granske om institusjonen har hatt en bevisst strategi for å tappe staten for penger.

Les også: Bård Hoksrud vil ikke begrense barnevern-profitt.

Ved Toten barnevern og kompetansesenter blir alle anklager avvist.

Les flere nyheter