Bistandsmilliarder hoper seg opp på FN-kontoer

Bistandsmilliarder hoper seg opp på FN-kontoer Les mer Lukk

En kommende NORAD-rapport viser at fire av FNs største bistandsorganisasjoner har milliarder av ubrukte dollar på kontoen, ifølge Fox News.

Til sammen skal de fire organisasjonene ha samlet opp over 66 milliarder ubrukte kroner i løpet av 2009, skriver Fox News. Det tilsvarer i så fall 84 prosent av alt de hadde fått inn i løpet av året.

Organisasjonene som er evaluert, er FNs utviklingsprogram (UNDP), Verdens matvareprogram (WFP), FNs barneprogram (UNICEF) og FNs befolkningsfond (UNFPA).

Hemmeligstemplet

Rapporten er foreløpig konfidensiell. Den er bestilt av NORAD, direktoratet for utviklingssamarbeid, og vil ferdigstilles i månedsskiftet august/september. Norad har et mandat om å gjennomføre evalueringer av bistandsprosjekter som får støtte over det norske utviklingsbudsjettet.

Fox News har kun sett på høringsnotatet til rapporten.

– Studien viser interessante funn, men den er fortsatt bare midt i prosessen. Et utkast er nettopp sendt ut til de berørte organisasjonene, som kan rette på eventuelle faktafeil og komme med kommentarer, sier seniorrådgiver Siv Lillestøl i Norad til NTB.

Hun mener derfor det er for tidlig å kommentere funnene før kvalitetssikringen er over.

Pengestrømmer

Lillestøl opplyser at rapporten er bestilt i samarbeid med Utenriksdepartementet. Bakgrunnen skal være en interesse i å lære mer om pengestrømmene i det internasjonale bistandssamfunnet.

Se også: En halv million barn kan dø

– Norske myndigheter er opptatt av effektiv resultatoppnåelse for bistandsmidlene vi overfører. Vi ønsker også at ressursbruken skal være transparent. Siden FN er en stor mottaker av bistandsmidler, tok vi initiativet til denne undersøkelsen, sier Lillestøl.

Det er franske IDC som har gjennomført analysen for Norad, skriver Dagbladet.

Rapporten slår ifølge Fox News fast at de fire FN-organisasjonene bygger seg opp vesentlige reserver og ikke klarer å bruke sine økende ressurser.

Øremerkede midler

Ifølge Fox News kan en av grunnene til at pengene samler seg opp, være at en økt andel av bistandsmidler i dag øremerkes for spesielle prosjekter av giverlandene. Dermed kan de ikke konverteres til annen bruk eller brukes som organisasjonene selv finner det best.

Les også: Norge bidrar med 30 millioner ekstra

Rapporten advarer mot at dette kan føre til situasjoner hvor donorer kan komme til å redusere sine bidrag til FN-systemet, i alle fall inntil reservene er brukt og kommet ned på et passende nivå, skriver den amerikanske kanalen.

Utenriksdepartementet ville torsdag ikke kommentere saken overfor NTB og viser til at rapporten fortsatt er under utarbeidelse. (©NTB)

Les flere nyheter fra ABC Nyheter