Gode utsikter for flytrafikken

Tirsdag gikk flytrafikken på fastlandet som normalt på kvelden, og ingenting tydet på at situasjonen ville endre seg med det første. Foto: AP / NASA / Scanpix. Les mer Lukk

Avinors prognoser tyder på at askeskyen trekker seg ut av Norge, og at flytrafikken på fastlandet kan gå som normalt onsdag.

Tirsdag gikk flytrafikken på fastlandet som normalt på kvelden, og ingenting tydet på at situasjonen ville endre seg med det første.

– De siste prognosene tilsier at trafikken vil gå som normalt onsdag. Det er fortsatt lav konsentrasjon av aske i deler av norsk luftrom, men i løpet av formiddagen ser det ut til at askeskyen trekker seg helt ut av landet, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor til NTB.

Les også: SAS får askeunntak

Helikoptertrafikken til Nordsjøen fra Rogaland er i gang igjen etter at den har vært stanset en periode på grunn av askeskyen.

Tirsdag kveld var det fortsatt stans i flytrafikken mellom fastlandet og Svalbard, der det er innført midlertidig fareområde på grunn av aske.

– Situasjonen på Svalbard er forventet å vedvare utover morgendagen, sier Narvesen.

Får askeunntak

Både SAS og Norwegian måtte innstille enkelte avganger til og fra Stavanger på grunn av middels høy askekonsentrasjon tirsdag. Begge selskapene fikk imidlertid tillatelse til å fly under slike forhold tirsdag kveld.

Les også: Vulkanutbruddet avtar i styrke

– Både SAS og Norwegian fikk tirsdag kveld innvilget søknadene med umiddelbar virkning. Det vil si at de har presentert tekniske og operative prosedyrer som tilfredsstiller kravene til sikkerhet, opplyser informasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til NTB.

Dermed blir det mindre sjanse for innstilte avganger og forsinkelser i dagene som kommer.

– Vi er i mye større grad i stand til å gjennomføre flyginger nå. Det er vanskelig å spå hvordan situasjonen utvikler seg, men slik værforholdene ser ut, ser det lyst ut, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Opp til selskapene

Med de nye forskriftene som ble innført mandag, er det opp til selskapene å avgjøre hvorvidt de kan fly.

– Noen fly går og andre ikke. Det er den situasjonen vi kommer til å ha. Med det nye regelverket erklæres det ingen flyforbudssone, sier Narvesen i Avinor.

Han påpeker at det var enklere under fjorårets vulkanutbrudd. Da ble det innført flyforbudssone, og dermed var det ingen trafikk.

Kommunikasjonsrådgiver Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian understreker at sikkerheten kommer først når selskapet vurderer hvorvidt de kan fly.

– Det utgjør ingen forskjell at det nå er opp til flyselskapene å avgjøre om de kan fly med middels askekonsentrasjon. Flysikkerhet er vår viktigste prioritet uansett, sier Sandaker-Nielsen til NTB.

Dårlig luft

Askeskyen har ført til svevestøv og svært dårlig luftkvalitet i store byer som Stavanger og Kristiansand. Ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU) skyldes ikke forurensningen lokale kilder, men antas å komme fra vulkanutbruddet på Island.

– Selv om friske mennesker ikke vil merke mer enn forbigående ubehag, er det mulig at enkelte personer med lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer vil reagere på forurensningen, opplyser Folkehelseinstituttet.

Les også: Vulkanaske gir dårligere luftkvalitet

Regnvær på Vestlandet førte også til at det var tydelige spor etter aske flere steder, ifølge flere nettaviser.

Avtar i styrke

Tirsdag ble det meldt om at røyken fra vulkanen Grimsvötn ikke når like høyt som før, og intensiteten i utbruddet er svekket.

– Askesøylen var på 20 kilometer på det meste, men er nå på 2 kilometer og kan forsvinne innen helgen, sier en islandsk tjenestemann til nyhetsbyrået AFP.

– Vi registrerer også redusert seismisk aktivitet rundt vulkanen, et annet tegn på at intensiteten i utbruddet blir redusert, sier Pall Einarsson til NTB. Han er professor i geofysikk ved Islands universitet.

Han vil imidlertid ikke utelukke at utbruddet igjen kan øke i intensitet.

– Vi har ikke statistikk som kan fortelle oss noe om hvordan vulkanen vil oppføre seg i dagene framover, sier Einarsson.

Når røyksøylen nå bare når 2 kilometer opp, betyr det at asken ikke når stratosfæren øverst i atmosfæren. Dermed blir den ikke spredt like vidt.

Les flere nyheter her