Fire smittet av svineinfluensa, men omfang usikkert

Fire personer er blitt smittet av svineinfluensa (H1N1) i løpet av de to siste ukene, men om «vanlig influensa» eller svineinfluensa vil dominere denne vinteren, vet Folkehelseinstituttet ennå ikke.

– Vi har så langt registrert fire tilfeller, men det er antakelig flere, sier Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

I fjor vinter ble det gjennomført en omfattende massevaksinasjon. Til sammen 2,2 millioner nordmenn fikk Pandemrix-vaksinen.

– Vi er fremdeles tidlig i influensasesongen, og det er vanskelig å forutsi den videre utviklingen. På nåværende tidspunkt er det også vanskelig å vite hvilket influensavirus som kommer til å dominere. Vi følger med på det som skjer i Storbritannia med bølgen av svineinfluensa som har brutt ut der, sier Aavitsland til NTB.

Meldinger om influensalignende sykdom er økende, men så langt er det den vanlige typen influensa B som dominerer.

– Denne typen er først og fremst sett i forbindelse med små lokale utbrudd i Vestfold. Erfaringsmessig behøver ikke slike mindre lokale utbrudd tilsi at hovedutbruddet blir med den samme influensatypen, sier Aavitsland.

I år anbefales vanlig influensavaksine, ikke Pandemrix. Pandemrix dekker bare svineinfluensaen, mens den vanlige influensavaksinen skal dekke tre ulike virus.

I Storbritannia er tallet på svineinfluensasmittede pasienter nå oppe i over 200. Så langt kan 14 dødsfall knyttes til svineinfluensaen. (©NTB)