Dobbeltdemonstrasjon mot rovdyrpolitikk

Your browser doesn't support HTML5 video.

- Nei til ulv i Norge
Kontrasten var stor mellom gruppene som fredag demonstrerte foran Slottet og Stortinget mot norsk rovdyrpolitikk. Målene er ulike, men misnøyen med dagens situasjon har de felles.

Aksjonen «La bygdene leve, Jens» hadde mønstret flere hundre, kanskje så mange som tusen, bygdefolk som tok til orde for kutt i rovdyrbestanden. I samlet tropp strakte de seg over et helt kvartal da de gikk opp Karl Johans gate og ropte sine slagord.

Langs veien passerte de en langt mer lavmælt motdemonstrasjon; 18 personer fra NOAH for dyrs velferd hadde stilt seg opp med ulvemasker.

– Vi ønsket å komme med en stille markering og tale de stemmeløse rovdyrenes sak, sier Siri Martinsen i NOAH til NTB.

Ventet forgjeves på regjeringen

Bygdeaksjonistene hadde planlagt sin demonstrasjon slik at de ville stå på Slottsbakken idet regjeringens medlemmer passerte på vei til statsråd. Også NOAH ønsket å gjøre sitt standpunkt tydelig for de rødgrønne ministrene.

Men med en times utsettelse av statsråd, måtte begge gruppene gå fra stedet med uforrettet sak. Geleidet av ridende politi gikk rovdyrmotstanderne tilbake til Stortinget for å holde appell.

– Det er overfor stortingspolitikerne vi nå har en jobb å gjøre, så dette passer fint inn i vårt opplegg, sier Inge Staldvik, som er en av aksjonslederne. Han er styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men understreker at han er i Oslo som privatperson og deltaker i en grasrotorganisasjon.

Appellerte til Stortinget

Blant de mange som hadde kommet med buss til Oslo for å si sin mening, er Snåsa-ordfører Vigdis Hjulstad Belbo (Sp). Etter appellene overrakte hun et brev til stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap).

Staldvik sier de venter at det også skal komme et brev fra Miljøverndepartementet til Stortinget. Brevet kommer i stedet for en rovdyrmelding fra regjeringen, og det ligger an til at det er Stortinget som må få i stand et forlik om en ny rovdyrpolitikk.

Departementet opplyser fredag formiddag at det er uklart om brevet blir ferdig i løpet av dagen.

Uenige om rovdyrmål

Staldvik sier det fortsatt kan være rom for rovdyr i den norske faunaen, men vil ikke si hvor stor bestand som er akseptabel.

– Det viktige er at vi får tallet ned, og at rovdyrene spres bedre. I dag er det noen distrikter som må ta belastningen, og det er ikke til å leve med.

Han mener færre rovdyr må til for å skape levelige vilkår for reindrift og sauenæring og for å «øke trivselen på bygda».

Heller ikke motdemonstrantene fra NOAH vil tallfeste et mål for rovdyrbestanden.

– Hovedpoenget vårt står fast, enten det er 10 eller 100 ulver i Norge. Det vi trenger er en mindre naturfiendtlig holdning, sier Siri Martinsen, som mener norsk rovdyrforvaltning er for preget av telling, kontroll og avliving.

– Dersom det oppstår konflikt mellom natur og næring, må vi finne en smartere måte å løse det på. (©NTB)