Irans president taler til FN

Irans president Mahmoud Ahmadinejad lytter til en tale ved Frankrikes president Nicolas Sarkozy i FN-hovedkvarteret i New York mandag. Foto: Scanpix/AFP. Les mer Lukk

Irans president Mahmoud Ahmadinejad og Venezuelas Hugo Chavez er blant lederne som vil tale ved FN-toppmøtet om kampen mot fattigdom, sult og sykdom tirsdag.

Statsledere og regjeringssjefer møtes denne uken i New York for å diskutere FNs tusenårsmål, som de ble enige om for et tiår siden. Målene skal etter planen være møtt innen 2015. Blant målene er et punkt om å halvere den ekstreme fattigdommen i verden.


Ahmadinejad er på PR-offensiv i New York denne uken, med talen for FN, intervjuer og innlegg under debattmøtet i Generalforsamlingen torsdag, melder CNN.

Fakta om FNs tusenårsmål

* Målene ble satt i 2000 og skal være oppfylt innen 2015. Statsledere fra hele verden er i New York denne uken for å oppsummere hvordan arbeidet ligger an. 1990 er basisåret for målene.

* Utrydde ekstrem fattigdom og sult: Fattigdommen har målt i andel av verdens befolkning gått ned fra rundt 40 prosent til 20 prosent. Fattigdommen er redusert på samtlige kontinenter, men på en ujevn måte.

* Sikre utdanning for alle: Nær 90 prosent av alle barn har nå tilbud om grunnskoleutdanning. Flertallet av dem som ikke går på skole er jenter.

* Styrke kvinners stilling: 19 prosent av verdens parlamentarikere var kvinner i 2010, mot 11 prosent i 1995.

* Redusere barnedødelighet til 4 millioner årlige dødsfall: Antall barn under fem år som dør hvert år er redusert fra 12,4 millioner i 1990 til 8,1 millioner.

* Redusere svangerskapsrelatert dødelighet til 111.000 årlige dødsfall: I 2008 var det 343.000 svangerskapsrelaterte dødsfall.

* Stoppe spredningen av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer: 33,4 millioner lever i dag med hiv. Hver dag blir 7.400 nye smittet. Antallet malariasmittede synker.

* Sikre miljømessig bærekraftig utvikling: Verden har ikke klart å innfri målsettingen om å redusere tapet av biologisk mangfold og miljøressurser. Antallet mennesker som bor i slumområder er langt flere enn først antatt.

* Bygge et globalt partnerskap for utvikling: Den samlede bistanden økte i 2009 med 718 milliarder kroner. Bare fem giverland har nådd FNs mål om å bruke 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt på bistand.

Kilde: Utenriksdepartmentets hefte «FNs tusenårsmål – Status 2010», NTB