WHO: – Vaksinen er sikker

WHO: – Vaksinen er sikker
<pVaksinen mot det nye H1N1-viruset er ikke farlig, forsikrer Verdens helseorganisasjon (WHO).</p

– Alle opplysninger vi har mottatt om vaksinen hittil, både fra kliniske forsøk og vaksinasjonskampanjene, viser at sikkerheten er god, sier vaksineekspert Marie-Paule Kieny fra WHO.

Ifølge Kieny er det hittil ikke registrert noe uvanlig med tanke på alvorlige bivirkninger. H1N1-vaksinen ser ut til å være like sikker som vaksiner mot vanlig sesonginfluensa, sier hun.

WHO anbefaler også at gravide kvinner får vaksinen. Gravide kvinner er spesielt sårbare for den såkalte svineinfluensaen.

I alt 25 legemiddelselskaper produserer varianter av vaksinen mot det nye influensaviruset.

Hittil har WHO registrer 5.712 dødsfall på verdensbasis som følge av svineinfluensa.