Her blir det massiv kø i morra

Her blir det massiv kø i morra Les mer Lukk

<pDet kan bli utfordrende for bilister i rushtrafikken på E18 inn til Oslo mandag. Da stenges Festningstunnelen delvis. </p

120.000 biler passerer daglig på E18 og E6 i Bjørvika-området. Trafikken vil komme til å gå saktere mandag fordi kapasiteten reduseres fra tre til to felt i forbindelse med koblingen av senketunnelen i sjøen i Bjørvika til Festningstunnelen. Dette arbeidet vil pågå fram til 5. mai neste år, opplyser Vegvesenet.

Ruter, NSB og Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å bruke buss, bane og tog i tiden som kommer. Men problemet er at kapasiteten på store deler av kollektivtrafikken allerede er sprengt, skriver Budstikka.no.

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB sier til avisen at NSB ikke har flere togsett å sette inn. Han anbefaler passasjerer å ta et tidligere tog for på den måten å øke sjansen for å komme fram til jobben tidsnok.

Informasjonssjef Gry Isberg i Ruter sier at de ikke vil utvide rutetilbudet, men de vil se på eventuelle konsekvenser og sette inn flere busser for å ta unna trafikken på de oppsatte avgangene. Hun anbefaler folk å bruke reiseplanleggeren på trafikanten.no for å finne alternative reisemåter.

– Vi ser for oss at denne kapasitetsreduksjonen vil bety økte køer i rushtiden. Folk må belage seg på at rushtrafikken vil gå enda saktere, sier kommunikasjonsrådgiver for Bjørvika-prosjektet Kjell Solem i Statens vegvesen. (©NTB)