Kleppa: – Uaktuelt å legge ned jernbanestasjoner

UAKTUELT: Kleppa tilbakeviser meldingene de siste dagene om at 64 mindre jernbanestasjoner landet over står i faresonen. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pDet er uaktuelt å legge ned de vel 60 jernbanestasjonene som ha for kort plattform for togene, ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).</p

Hun kan ikke garantere at ingen småstasjoner blir lagt ned. Men meldingene de siste dagene om at 64 mindre jernbanestasjoner landet over står i faresonen, vil hun tilbakevise.

– Jeg registrerer den uro som er skapt lokalt om dette. Jeg vil være klar på at det er uaktuelt å legge ned 64 stasjoner, sier Kleppa til NTB.

Les også: 64 stasjoner kan bli lagt ned

Lengre tog

Bakgrunnen for saken er at Jernbaneverket er i gang med en større oppgradering.

I årenes løp har togene blitt lengre, og mange steder strekker de seg nå lengre enn plattformen. Sikkerhetsforskriftene krever at plattformen skal være tilpasset persontogene.

I løpet av de neste ti årene skal Jernbaneverket bruke 680 millioner kroner på å modernisere og oppgradere stasjoner og holdeplasser. Men de stiller spørsmål ved nytten av å oppgradere en del av de mindre stasjonene. Oppgradering er kostbart, og ved de drøyt 60 minste stasjonene er det færre enn 10-15.000 reisende i året.

Direktør for marked og kommunikasjon i Jernbaneverket, Svein Horrisland stilte mandag spørsmål om flere av stasjonene burde legges ned. En annen løsning kunne være å slå sammen flere mindre stasjoner til et nytt knutepunkt i et område, mente han.

– Ingenting bestemt

Samferdselsministeren sier man vurderer ulike løsninger framover. Enten å forlenge plattformer, finne andre løsninger, gi dispensasjon eller å legge ned stasjonen.

– Det skal være en god dialog mellom fylkeskommuner, kommuner og togselskap. Ingenting er bestemt, sier Kleppa.

Også i dag er flere stasjoner unntatt fra kravet om lange nok plattformer. Jernbanetilsynet har gitt dispensasjon av lang varighet slik at Jernbaneverket skal ha tid til å rette opp i forholdene. På enkelte stasjoner har det vært ti års unntak fra kravet.

Vil se på løsninger

Jernbanetilsynet understreker at de ikke vil presse gjennom at stasjoner som har for korte plattformer skal stenges.

– Dette kan også løses på andre måter som ved restriksjoner på toglengde eller at bare dører som går til plattform kan benyttes. Hensikten må være å finne trygge løsninger for enhver stasjon og holdeplass uavhengig av størrelse, opplyser Jernbanetilsynet.

Det er opp til Jernbaneverket, eventuelt i samarbeid med togselskapene, å finne løsninger slik at sikkerhetsreglene følges for den enkelte plattform innen fristen, påpeker Jernbanetilsynet. (©NTB)