Vil stille Krekar for internasjonal domstol

– En internasjonal prøving av Krekar-saken kan være både optimalt og ideelt, sier tidligere Strasbourg-dommer Hanne Sophie Grev. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix. Les mer Lukk

<pTidligere Strasbourg-dommer Hanne Sophie Greve vil stille mulla Krekar for en internasjonal domstol. </p

Krekar har dom mot seg fra Høyesterett om at han er en trussel mot rikets sikkerhet. Dommen fra 2007 stadfester en utvisningsdom fra 2003, men hjemsending til Irak har så langt ikke vist seg mulig på grunn av faren for dødsstraff, tortur eller overgrep.

Optimalt

Hanne Sofie Greve, som nå er lagdommer i Gulating lagmannsrett, sier til Ny Tid at regjeringen kan komme ut av knipa ved å kontakte Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– En internasjonal prøving av Krekar-saken kan være både optimalt og ideelt, sier hun.

Alternativt kan regjeringen selv reise sak mot Krekar, mener Greve.

Fristed

Greve var dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg fra 1998 til 2004. Hun er dypt kritisk til norske myndigheter og mener Krekar-saken er et symptom på et større problem:

– I vårt land er det en rekke ettersøkte mennesker som ser på Norge som et fristed. Det finnes mennesker som har søkt fristed i Norge fordi vi hittil ikke har evnet å ta et reelt oppgjør med folk som er anklaget for svært alvorlige handlinger, som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i andre land. Krekar-saken illustrerer at Norge har noen store utfordringer som delvis vil være politiske lovgivningsspørsmål. Vi bør jo ikke ha flere av denne typen saker hvor landets myndigheter i årevis nærmest blir pekt nese av, både av den det gjelder, og fra utlandet, sier hun. (©NTB)