Maur i Amazonas formerer seg uten sex

<pEn maurart i Amazonas har sluttet med sex og like godt kvittet seg med hele hankjønnet. Hunmaurene er nå alene igjen og formerer seg ved kloning, sier forskere.</p

Dronningmaurene kopierer seg selv og får genetisk identiske døtre, sier forskerne ifølge BBC. Arten som dermed er oppstått, er den første som noensinne er påvist der formeringen skjer helt uten sex, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider onsdag.

Denne maurarten skaffer seg mat ved å dyrke sopp, og soppen formerer seg også aseksuelt, skriver forskerne i fagtidsskriftet Journal of the Royal Society B. Disse nye oppdagelsene er bekreftet gjennom en serie forsøk, sier biologen Anna Himler.

– Insekter som lever i samfunn – det vi kaller sosiale insekter – formerer seg på ulike måter. Men denne arten har utviklet sin helt særegne metode, forklarer Himler som har ledet forskningen rundt fenomenet ved universitetet i den amerikanske delstaten Arizona.

Hun og hennes kolleger vet ikke hvorfor akkurat denne maurarten er blitt fullstendig aseksuell, eller når det skjedde. Men mye tyder på at en koloni med bare hunner er enklere å kontrollere enn en med individer av begge kjønn, sier Anna Himler.