Dobling i antall asylsøkere

STRENGERE POLITIKK: UDI-direktør Ida Børresen utelukker ikke at utflatingen av asylsøkere kan skyldes regjeringens strengere asylpolitikk, som ble innført fra oktober. Les mer Lukk

<pNorge opplevde i fjor mer enn en dobling av antall asylsøkere sammenlignet med året før. Rekordmange oppga å være barn under 18 år, denne gruppen økte med 240 prosent fra året før.</p

Ferske tall fra Utlendingsdirektoratetet (UDI) viser imidlertid en viss utflating siden i høst.

UDI-direktør Ida Børresen sier til NTB at hun ikke utelukker at utflatingen kan skyldes regjeringens strengere asylpolitikk, som ble innført fra oktober.

Mens det i 2007 ble registrert rundt 6.500 asylsøkere i Norge, lå fasiten i fjor på 14.431.

Samtidig lå også avslagsnivået rekordhøyt – 4.390 eller 59 prosent av de realitetsbehandlede søknadene i fjor ble avslått mot 2.095 eller 42 prosent året før. (©NTB)