Store skader etter ras og flom – 56 evakuert

Store skader etter ras og flom – 56 evakuert Les mer Lukk

<p56 personer på Stranda er evakuert fra sine hjem på grunn av rasfare. Etter ras og flom torsdag er det store skader på veier og bygninger på Nordvestlandet.</p

To bolighus på Stranda i Møre og Romsdal ble truffet ras ved 10-tiden torsdag. Det gikk bra med den eneste som var hjemme da raset kom, 70 år gamle Alvhild Greta Fjørstad.

Politiet har nå evakuer hele boligområdet, til sammen 18 boenheter, i påvente av at en geolog skal undersøke om det er fare for nye ras.

Hørte smell

Alvhild Fjørstad forteller at hun hørte et smell da veggen i stua ble slått inn og jord veltet inn i huset. Hun har bodd i huset i 40 år, men aldri vært utsatt for ras tidligere. Torsdag morgen våknet hun til helt spesielle værforhold i boligområdet i Hagenesvegen.

Huset ble sterkt skadd, og Alvhild har inntil videre flyttet inn hos sønnen og svigerdatteren.

Politiet hadde problemer med å komme fram til rasstedet, fordi det også hadde gått ras på riksveien mellom Sykkylven og Stranda.

Politimesteren på Sunnmøre besluttet umiddelbart å evakuere de to husene som ble skadd i raset i tillegg til et nærliggende hus. Senere ble det bestemt at hele boenheter skulle evakueres.

Isolerte bygder

Spesielt i Møre og Romsdal var det store problemer om morgenen torsdag. 15 riks- og fylkesveier var stengt. Raumabanen mellom Åndalsnes og Dombås var stengt hele dagen torsdag på grunn av fare for trefall over toglinjen.

Ekstreme nedbørsmengder, kombinert med høye temperaturer og snøsmelting i fjellet forårsaket flere jord- og steinras.

Ved middagstider ga nedbøren seg noe, men Norges Geologiske Institutt (NGI) vurderte fortsatt rasfaren som stor. Økende vind bidro til økt rasfare.

Både Statens vegvesen og flere kommuner iverksatte kriseplaner. Bygder som Geiranger, Velledalen, Øye og Dalsbygda var helt isolert torsdag formiddag.

Undersjøisk flom

Tilløp til dramatikk var det også i den undersjøiske Freifjordtunnelen i Kristiansunds fastlandssamband da drenssystemet ikke klarte å ta unna vannet som rant inn i tunnelen utenfra. Den ene kjørebanen måtte stenges på grunn av mye vann nederst i tunnelen.

– Det viste seg at hjelpepumpene midtveis nede i tunnelen var underdimensjonert for slike nedbørsmengder som vi har hatt det siste døgnet, sier senioringeniør Arnfinn Løvik i Statens vegvesen til NTB.

Ansvarlig for veitrafikksentralen i Midt-Norge, Kristian Røkke, sier til NTB at torsdagen ble en helt spesielt travel dag med mange henvendelser fra publikum. Kanskje ikke så rart, ettersom 15 viktige veier var stengt.

Tre skadd

Tre ble lettere skadd da en ekspressbuss på vei fra Oslo til Førde ble tatt av en kraftig vindrosse på Hemsedalsfjellet.

Administrerende direktør Bjørn Nordberg i Firda Billag sier til NTB at tre passasjerer ble lettere skadd og brakt til legebehandling i Lærdal. De øvrige kunne fortsette til Oslo i en ny buss.

I Engbø i Hornindal ble Jan Arvid Espe ført 35 meter nedover tunet av et sørperas da han var ute og brøytet. Traktoren holdt seg på rett kjøl, og det gikk fint med Espe.

Bana hans, som går i sjuende og tiende klasse, sto klar til å gå på skolen da skredet kom. Han tør nesten ikke tenke på hva som ville ha skjedd dersom de hadde vært noen sekunder tidligere ute. (©NTB)