– Et brudd kan koste oss dyrt

<pHvis det ikke lykkes å få i stand en ny WTO-avtale, kan det ramme norske fiskere og norsk industri hardt, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, til NTB.</p

Han frykter mest at de store nasjonene nå vil inngå tosidige avtaler som kan skape problemer for eksporten av norsk fisk.

– Vi har i dag en tollbelastning på 1,3 milliarder kroner og eksporterer 95 prosent av vår fisk til de landene som sitter samlet i Genève, sier Nilsen. Han viser til at eksporten av fisk har pådradd seg store kostnader og at en ny WTO-avtale kunne gjort situasjonen lettere for fiskerne.

I stedet frykter han at et land som Norge nå rammes hardt.

– Jeg kan forstå landbrukets holdning, men vi kunne løst de problemene gjennom nasjonale tiltak. Det er verre med de konsekvensene et brudd i WTO-samarbeidet kan få for all norsk eksport.

– Det er dypt beklagelig dersom det nå virkelig er blitt et brudd. I Fiskarlaget gledet vi oss over meldingene i forrige uke om enigheten mellom de store landene. Nei, dette var beklagelig, sier Nilsen