Full stans i togtrafikken i Oslo

All togtrafikk gjennom Oslo står fredag morgen på grunn av en feil på en sporveksel.

Feilen er ved Nationaltheatret stasjon og gjør at all trafikk mellom Skøyen og Oslo Sentralstasjon er innstilt.

Også ved Asker stasjon stopper en sporvekselfeil trafikken.

Folk må regne med store forsinkelser i morgenrushet, og det er uvisst når feilene kan være rettet, opplyser vakthavende informasjonssjef Dag Svinsås i Jernbaneverket til NTB ved halv sju-tiden. Det jobbes med å få satt opp busser. (©NTB)