Giske i takt med musikken

 Kulturminister Trond Giske får ros. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Kulturminister Trond Giske (Ap) opplevde noe så uvanlig som en kraftig og vedvarende applaus etter at han la fram regjeringens forslag for å endre støtteordningene i musikkbransjen.

– Det er en milepæl at en regjering legger fram et slikt forslag, sa Giske da han presenterte stortingsmeldingen «Samspill» for presse og musikkbransjen fredag ettermiddag.

Det som på byråkratspråket heter «rytmisk musikk» i dagligtale, og som omfatter jazz, rock, pop, blues, folkemusikk og internasjonal musikk, skal få offentlige midler i andre former enn tidligere.

Vil forenkle

Giske viste til at det ikke er lenge siden ordet «rock» ikke var å finne i forslaget til statsbudsjett. Kultur- og kirkedepartementet har kartlagt at det i fjor var over 1 million nordmenn på ulike konserter som faller inn under rytmisk musikk. Både musikere og publikum som vil ha et levende kulturtilbud, har behov for et fungerende støttesystem.

– Bakgrunnen for arbeidet har vært at musikklivet har slitt med mange små og overlappende tilskuddsordninger. Dette vil vi forenkle, sa kulturministeren.

Han går blant annet inn for at det skal bli mulig å søke om midler på en egen nettportal. Samtidig forsikret Giske at Norsk Kulturråd fremdeles vil spille en sentral rolle.

Fire hovedområder

Rapporten som det såkalte Løken-utvalget leverte statsråden i februar har stått sentralt i departementets arbeid har. Der ble det foreslått flere radikale endringer. Med noen unntak har store deler av denne rapporten blitt lagt til grunn.

I stedet for tre hovedsatsingsområder som utvalget foreslo, går departementet inn for fire store satsingsområder. Det skal innføres ordning med musikkinnkjøp på linje med det som allerede finnes for bøker. I tillegg skal støtte til musikere, arrangører og til kjøp av instrumenter etableres.

– Dette ser veldig bra ut. Det er første gang en slik handlingsplan på dette feltet er lagt fram og musikerne selv er blitt bedt om å bidra. Dermed er dette heller ikke noe skrivebordsforslag fra departementet, sier direktør Lene Løken i Film og kino til NTB.