Feiret med homokrigerne

Barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt presenterte regjeringens forslag til ny ekteskapslov for viktige aktører innen norsk homopolitikk på en pressekonfranse i Oslo fredag. I forgrunnen Kim Friele, som gjennom mange år har kjempet for de homofiles rettigheter i det norske samfunnet, og ministerens statssekretær Kjell Erik Øie som selv er homofil. Foto: Scanpix.  Les mer Lukk

<pAnniken Huitfeldt (Ap) inviterte hele homobevegelsen til feiring da hun la fram den nye ekteskapsloven fredag. Men motstanderne vil ikke gi seg uten kamp.</p

Forslag til ny ekteskapslov:  

De viktigste punktene i regjeringens forslag til ny ekteskapslov:

• To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.

• En rett, men ikke en plikt for kirken og trossamfunn til å vie homofile par.

• Dagens partnerskapslov oppheves.

• Registrerte partnere som ønsker det kan få omgjort sitt partnerskap til ekteskap.

• Det innføres en rett for homofile ektepar til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med heterofile ektepar.

• Lesbiske par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold får en rett til å bli vurdert for assistert befruktning på lik linje med heterofile par.

• Det foreslås å bruke medmor som betegnelse på den av mødrene som ikke føder barnet.

• Det er to vilkår for å fastsatt medmorskapet: Ektefellen/samboeren må ha gitt skriftlig forhåndssamtykke til assistert befruktning, og den assisterte befruktningen må ha skjedd innenfor godkjent helsevesen i Norge eller utlandet.

• Medmorskap skal fastsettes på samme måte som farskap etter barneloven i dag, dvs.: Automatisk hvis partene er gift, og ved erkjennelse hvis partene er samboere.

(Kilde: Barne- og likestillingsdepartementet) (©NTB)

- Jeg smiler fra øre til øre. Vi er strålende fornøyd med forslaget, men det er bare en viktig etappeseier på veien mot full juridisk likestilling, sier leder Jon Reidar Øyan i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring til NTB.

Sammen med andre framstående homoforkjempere feiret han lovforslaget med barne- og likestillingsministeren på en restaurant i Oslo fredag. Men Øyan tør ikke sprette champagnekorken før hele lovforslaget er vedtatt av Stortinget. Spesielt er han usikker på om det blir flertall for lesbiskes rett til kunstig befruktning.

- Nå er vi på oppløpet og må ikke snuble. Det ser ut til å være flertall for felles ekteskapslov og adopsjonsprøvingsrett. Inseminasjon for lesbiske er det store spørsmålet. Vi vil kjempe for å få med oss flest mulig stemmer fra Høyre og Venstre for å vinne også den kampen, sier Øyan.

Stolt og rørt
Det var en stolt og rørt barne- og likestillingsminister som fredag presenterte lovforslaget som først ble fremmet av SV-representanter på Stortinget for fire år siden. Anniken Huitfeldt trakk historiske veksler og hyllet inviterte storheter fra homokampen, som Kim Friele og tidligere KrFU-leder Anders Gåsland.

- Det gjør inntrykk å møte mennesker som har måttet kjempe så hardt for å bli akseptert. Mitt håp er at dette gjør det enklere for unge mennesker som i påsken har tenkt å fortelle sine foreldre at de er homofile, sier Huitfeldt til NTB.

Hun føler seg trygg på at det hun opplever som viktigst med loven får flertall på Stortinget, rett til ekteskapsinngåelse og adopsjon.

- Det er noe større usikkerhet knyttet til forslaget om assistert befruktning, men jeg har god tro på at også det går gjennom, sier hun.

I lovforslaget får Kirken en rett, men ikke en plikt til å vie homofile.

- Det er mange innenfor Kirken som ønsker å gi homofile like rettigheter som heterofile, og jeg sier lykke til i den kampen. Nå får de en mulighet til å behandle homofile og heterofile likt, sier Huitfeldt.

Motstand
Forslaget Huitfeldt fredag la fram innebærer endringer i ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Både Karita Bekkemellem og Manuela Ramin-Osmundsen hadde det omstridte lovforslaget på sitt bord, uten å ferdigstille det.

I Kirken og de kristne trossamfunnene som er organisert i Norges kristne råd er det bred motstand mot deler av lovforslaget. På Stortinget er det delte oppfatninger i Venstre, Høyre og Senterpartiet, mens skepsisen er størst i Fremskrittspartiet og KrF.

- Hvis lesbiske skal få kunstig befruktning, hva skal vi da med far? En kjønnsnøytral ekteskapslov underslår at både mors og fars tilstedeværelse i barnets oppvekst har en selvstendig verdi. Vi trenger fortsatt fedre i familien sier leder May-Helen Molvær Grimstad (KrF) i familiekomiteen på Stortinget.

Også Frp vender tommelen ned til forslaget.

- Jeg beklager at homofiles og lesbiskes rettigheter og livskvalitet skal gå på bekostning av barna. Den nye loven rokker ved de mest grunnleggende verdiene landet er tuftet på, sier Fremskrittspartiets familiepolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen. Han sier stortingsgruppa enstemmig vil gå imot forslaget. (©NTB)