Nå må vi være ekstra våkne i trafikken

Samferdselsministeren minner om at dødsulykker på veiene våre er mer enn tall i en statistikk. Bildet er fra Nesodden 18. mai i fjor der en ulykke kostet føreren av en motorsykkel livet.
Samferdselsministeren minner om at dødsulykker på veiene våre er mer enn tall i en statistikk. Bildet er fra Nesodden 18. mai i fjor der en ulykke kostet føreren av en motorsykkel livet. Foto: Terje Pedersen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dødsulykker er ikke bare statistikk, men mennesker som er revet bort fra familie, venner, kollegaer og hele lokalsamfunnet.

Stemmer: Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av de siste to månedene har vi mistet 13 motorsykkel-førere på norske veier. I mai var 60 prosent av dødsulykkene med MC, og i juni var over 50 prosent av drepte i trafikken MC-førere.


Ofte blir en dødsulykke bare et tall i en statistikk. Men bak hvert tall er det et menneskeliv som er blitt revet bort – brått, uventet og meningsløst. Det er ikke bare et fratatt uerstattelig liv, men en manglende brikke i så mange andres puslespill.

Vår- og sommermånedene er høysesong for motorsyklister på norske veier. Dessverre er det også høysesong for alvorlige ulykker.

Det er skremmende å se alle ulykkene vi har hatt på veiene våre i år, og vi er spesielt bekymret for ulykkesutviklingen for motorsyklister. Mens andre trafikantgrupper har hatt nedgang i ulykker over tid, er dette dessverre ikke tilfellet for MC-førere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En klart økende andel av de drepte og hardt skadde i trafikkulykker i Norge er motorsyklister. På første halvdel av 1990-tallet lå andelen på mellom 5 og 10 prosent, mens den de senere årene har ligget stabilt på over 20 prosent.

Motorsyklister er en svært utsatt og sårbar trafikantgruppe, og en ulykke gir derfor ofte svært alvorlige konsekvenser.

For mange er motorsykkel forbundet med ferie og frihet. Det skal det fortsatt være. Men det er viktig å også tenke på ferdigheter og fart. Ferdighetene må opp, og farten må ned.

Det er vondt at det mangler noen rundt middagsbordet, at det nærmeste kontoret står tomt, eller at det mangler noen ved pulten bakerst i klasserommet.

Førerkompetansen som kreves for å kjøre motorsykkel er helt spesiell, og i høyeste grad ferskvare. Vi ser at det dessverre er manglende førerkompetanse – ferdigheter og kunnskap – som ofte er årsak, eller medvirkende årsak, til at motorsyklister omkommer eller blir skadet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har over lang tid vært førende i arbeidet for økt motorsykkelsikkerhet, og føreropplæringen vår er internasjonalt ansett å være av de aller beste. Brukergruppen er imidlertid nå stadig mindre ensartet, og trafikkbildet og motorsyklene er endret. Mange av MC-førerne har en eldre føreropplæring, og kanskje mange år hvor de enten ikke har kjørt MC, eller har kjørt svært lite. Det gir åpenbare utfordringer når de skal ut i trafikken igjen på et så krevende kjøretøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er avgjørende å friske opp ferdigheter, og ikke minst fylle på med ny kunnskap og livsviktig kompetanse. Det finnes et mangfold av slike kurstilbud, og vi oppfordrer til å bruke de som tilbyr kunnskap og ferdigheter som er direkte overførbare til vanlig veitrafikk.

Vi skal gjøre det vi kan for sikrere veier. Vi bruker blant annet om lag ti milliarder kroner på drift og vedlikehold av riksveier i 2024. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022 – 2025 har vi gjort motorsykkel og moped til et eget innsatsområde med 14 spesifikke oppfølgingstiltak.

Hittil i år har 51 personer mistet livet på norske veier. 13 av disse er motorsyklister.

Dette er ikke bare statistikk, men mennesker som er revet bort fra familie, venner, kollegaer og hele lokalsamfunnet. Det er mange som står igjen i en endeløs sorg, og som vi ikke ser i statistikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er vondt at det mangler noen rundt middagsbordet, at det nærmeste kontoret står tomt, eller at det mangler noen ved pulten bakerst i klasserommet.

Skal du ut å kjøre i sommer? Vær oppmerksom, ta deg god tid, og vis hensyn til andre trafikanter på både to og fire hjul. Vi har ingen å miste.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).