Jo, Høyre, dere er feige

Erna Solberg må velge om hun vil gjøre Kåre Willoch stolt eller legge seg på linja til KrF og Frp, mener ABC Nyheters redaktør David Stenerud.
Erna Solberg må velge om hun vil gjøre Kåre Willoch stolt eller legge seg på linja til KrF og Frp, mener ABC Nyheters redaktør David Stenerud. Foto: Javad Parsa / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke «krystallklar» tale om palestinerne og Israel å fordømme både terroren 7. oktober og den massive bombingen av Gaza. Det er selvfølgeligheter.

Kommentar: David Stenerud
Redaktør, ABC Nyheter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Norge har lang tradisjon for å anerkjenne realiteter, ikke intensjoner. Høyre er tvilende til om tidspunktet for anerkjennelse som regjeringen nå valgte vil ta oss nærmere en politisk løsning på denne konflikten», sa Høyre-leder Erna Solberg til ABC Nyheter onsdag – som et svar på kritikk fra både palistinsk-vennlig og Israel-vennlig side om stillhet og utydelighet fra Norges største parti om Midtøsten.

Høyre er er altså «tvilende». Hva betyr det? Betyr det at de er imot anerkjennelsen av Staten Palestina nå? Betyr det bare at de ikke vet?

Det er i hvert fall ikke «krystallklart», slik Solberg hevder deres uttalelser om krigen i Midtøsten har vært. Det skulle bare mangle at de fordømte det forferdelige terrorangrepet på israelsk jord 7. oktober i fjor. Det skulle bare mangle at de også fordømte Israels brudd på folkeretten; at de «gjentatte ganger har gått for langt».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyres problem er at de ikke tar noen ordentlige posisjoner. Støre-regjeringens anerkjennelse av Staten Palestina 28. mai var en slik posisjon. Det betyr ikke at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke er like fordømmende overfor Hamas-terroren. Det betyr heller ikke at regjeringspartiene undergraver Israels rett til å forsvare seg. Den retten har de. Det betyr i det hele tatt ikke at de tar side.

Det betyr at de tar en posisjon for Palestinas rett til å eksistere.

Willochs ja

Etter at Sverige anerkjente Staten Palestina i 2014, gikk tidligere Høyre-leder og statsminister, nå avdøde Kåre Willoch, ut og ba Norge gjøre det samme.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mente mange i Høyre var enig med ham om at palestinerne må få en egen stat, og sa til Dagsavisen.

«Dette vil virke som en støtte til palestinernes krav om en selvstendig stat (...). Det er ingen tvil om at Norge støtter dette. Det er i tilfelle bare et nytt uttrykk for en allerede etablert holdning, men jeg synes nok det kunne være verdifullt likevel».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Det er én hovedgrunn til at Høyre ikke er tydeligere i Midtøsten-spørsmålet og om Staten Palestina i dag.

Narrativet den gangen var at Høyre-legenden hadde endret syn på Midtøsten-konflikten i sin alderdom. Det er delvis en fortegnelse.

I Tarjei Solbergs materoppgave «Stort sprang, små steg – Kåre Willochs og Høyres endrede syn på Israel-Palestina-konflikten 1965-1990» fra 2013 konkluderes det:

«Willochs standpunkt var i perioden 1965-1977 pro-israelsk, et syn han delte med partiets representanter, og som ble gjenspeilet i Høyres offisielle politikk».

Så reiste Willoch til Midtøsten, samme år som Menachem Begins Likud-regjering besluttet å igangsette en storstilt bosettingsvirksomhet på Vestbredden.

«Etter Utenriks- og konstitusjonskomiteens reise til Midtøsten i 1977, inntok Willoch et mer balansert standpunkt, som blant annet innebar støtte til palestinernes selvbestemmelsesrett og kritikk av Israels bosettingspolitikk. Holdningene i Høyre var i denne perioden splittet mellom en pro-israelsk og en balansert fløy, men de balanserte standpunktene fikk størst tilslutning og ble gjeldende som partiets offisielle standpunkt», heter det i masteroppgaven.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter hvert ble Kåre Willoch tydeligere.

«Da beslagleggelsen av palestinsk land førte til palestinsk motstand, grep Israel til folkerettsstridig brutalitet mot dem» oppsummerte han i Aftenposten i 2009.

Frp og KrF

Det er én hovedgrunn til at Høyre ikke er tydeligere i Midtøsten-spørsmålet og om Staten Palestina i dag. Det vil si, det er to: KrF og Frp.

KrF er pro-israelske av religiøse og historiske årsaker. Det vil ikke endre seg. Frp er pro-israelske av populist-konservative årsaker. Det vil trolig ikke endre seg. Høyre er avhengig av særlig Frp, men potensielt også KrF – slik de har vært tidligere – for å kunne danne regjering etter valget i 2025.

Det er en feig årsak.

Da er det bedre at de sier at de ikke ønsker en selvstendig palestinsk stat mens krigen pågår. Noe konkret. At de virkelig står for det. I stedet for å stå der og være «tvilende».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alternativet at de stiller seg bak anerkjennelse av Staten Palestina og tar kjefta fra KrF og Frp. De vil neppe være sure særlig lenge. De trenger Høyre enda mer enn Høyre trenger dem.

Og Kåre Willoch ville vært stolt.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).