Statens saklige forskjellsbehandling

Å sikre en høy organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig, og Abelia mener at insentivene til organisering i arbeidslivet burde vært sterkere. Hvordan kan vi i Norge kan komme opp på tilsvarende nivåer som i våre nordiske naboland? skriver Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia
Å sikre en høy organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig, og Abelia mener at insentivene til organisering i arbeidslivet burde vært sterkere. Hvordan kan vi i Norge kan komme opp på tilsvarende nivåer som i våre nordiske naboland? skriver Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten stiller spørsmål ved hvordan staten fortsatt kan forsvare AFP-ordningen – men det hun lar ligge, er hvilket samfunn som skapes når om lag halvparten av arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert.

Stemmer: Birgit Abrahamsen
Direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeide med).

Abelia takker for at Spekter ved Anne-Kari Bratten engasjerer seg i AFP-debatten.

Abelia og Spekter er enige om at lavtlønnede er taperne i pensjonskampen. De færreste kommer i posisjon til å kunne heve AFP, og ordningen er overmoden for revisjon. Bratten drar synspunktene lengre og stiller spørsmål ved hvordan staten fortsatt kan forsvare å gi økonomisk støtte til en pensjonsordning som eksklusivt er forbeholdt arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale.

Dette er hun ikke alene om å påpeke. Flere av våre politikere har tidligere gjort det samme. Det de lar ligge, er hvilket samfunn som skapes når om lag halvparten av arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert. Disse er normsetterne.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Mye er skapt av dem som går i bresjen

De som har gått i bresjen for blant annet kortere arbeidstid, fem ukers ferie og mye annet, det er organiserte arbeidstakere. Det er de organiserte arbeidstakerne, i mange tilfeller lavtlønnede, som må grave dypt i lommene for å betale kontingent til sin fagforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Det organiserte arbeidslivet sørger for fordeling av verdiskaping.

Organiserte arbeidsgivere bidrar gjennom forhandlinger til å skape normer og verdier som gir balanse mellom partene i arbeidslivet – også de må betale en betydelig kontingent for å bidra til et organisert arbeidsliv. De store bedriftene som Telenor, Tietoevry, Telia, DNV, SINTEF med flere tar et stort samfunnsansvar ved sine medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. De er dermed bidragsytere til at underskogen av organiserte bedrifter i Abelia får juridiske tjenester i vekstfasen og kan opptre som profesjonelle arbeidsgivere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Svært få tenker på at mye er skapt av dem som går i bresjen – det kommer faktisk hele fellesskapet til gode. Det organiserte arbeidslivet sørger for fordeling av verdiskaping, ikke bare for dem som er organisert, men for hele arbeidslivet.

Det er for eksempel svært få bedrifter som kun har arbeidsmiljølovens arbeidstid på 40 timer per uke eller ferie i henhold til ferieloven (4 uker + 1 dag). Hadde det vært slik uten kollektive avtaler? Nei. Se til USA, hvor kollektive avtaler er mangelvare og hvor arbeidstakernes andel av verdiskapingen har blitt vesentlig mindre og mer ulik over de siste 50 årene. I 2022 tjente de 10 prosent rikeste i USA 6,3 ganger så mye som de 10 prosent fattigste. Til sammenligning tjener de 10 prosent rikeste i Norge 3,1 ganger så mye som de 10 prosent fattigste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere bør organisere seg

Abelia har siden etableringen i 2001 vært i kontakt med et utall av potensielle medlemsbedrifter. Mange av disse opptrer som om de var organiserte. De har lokale «husavtaler», de ser til NHO og regulerer lønn i tråd med frontfaget. De har også godt utbygde og regulerte personalgoder. Normsettingen fungerer altså. Det eneste de ikke har, er AFP.

Å sikre en høy organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig, og Abelia mener at insentivene til organisering i arbeidslivet burde vært sterkere. Øvrige land i Norden har mye høyere organisasjonsgrad. Spørsmålet er snarere hvordan vi i Norge kan komme opp på deres nivå?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Å revidere gjeldende AFP-ordning, slik at alle arbeidstakere i tariffbundet bedrift fikk en rettighet ut fra antall år i en bedrift tilknyttet AFP-ordningen, ville vært et sted å starte for å øke organisasjonsgraden i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Abelia er selvsagt også bekymret for lavtlønnede arbeidstakere som faller utenfor alle regulerte systemer, men en ting er sikkert: Uten et organisert arbeidsliv hadde det vært mange, mange flere.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).