Nasjonalskammen

Ulevevalper observert i Elverum kommune i juli 2017.
Ulevevalper observert i Elverum kommune i juli 2017. Foto: Terje Håheim / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig stemte Stortingets flertall ned forslag om bedre vern av Norges truede rovdyr. Bernkonvensjonen uttrykker «sterk bekymring» over Norges ulvepolitikk. Men stortingsflertallet vil heller at Norges naturvern-rykte skal bli enda dårligere.

Stemmer: Siri Martinsen
Veterinær i NOAH - for dyrs rettigheter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget voterte nå nettopp over flere forslag for å bedre tilstanden for de truede store rovdyrene i Norge. Samtidig har Bernkonvensjonen kritisert norsk ulvepolitikk. Men flertallet på Stortinget ser ikke ut til å ha forstått alvoret.

Et representantforslag fra Venstre ble stemt over 16. mai. Venstre hadde fått med seg SV, MDG og Rødt på flere av forslagene. Noen av forslagene for å bedre situasjonen for rovdyrene var: Heve bestandsmålene til minst 8–12 årlige ulvekull, minst 64 jervekull og minst 75 gaupekull. Utvide ulvesonen, la jerv etablere seg på Hardangervidda og sørge for at bjørnene får bedre tilpassede leveområder.

Alle forslagene er i tråd med faglige råd. Hele bakgrunnen for forslaget er disse partienes bekymring over at Norge driver en rovdyrpolitikk som er fullstendig løsrevet fra faglige råd om økologi og bevaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge var i mange tiår opptatt av å bli sett på som et land som går i bresjen for naturvern. De to styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre var en viktig del av den historien. Nå bør disse partiene tenker nøye over hvilken side de egentlig står på når naturkrisen skrider frem.

Bernkonvensjonen ble undertegnet av Norge i 1979, under Arbeiderpartiets Odvar Nordli. Den trådte i kraft i september 1986 under Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland. Naturmangfoldloven, som blant annet skulle gi viktig vern til truede arter, ble vedtatt i 2009 under Stoltenberg II. I 2017 oppfordret Norges lengstsittende miljøminister, Arbeiderpartiets Thorbjørn Berntsen, partiet sitt til å ta bedre vare på de truede rovdyrene, og kritiserte Ap for å «tøye lovverket». Siden det har Arbeiderpartiet tvert imot tøyd lovverket enda mye lenger for å tilfredsstille Senterpartiets iver etter å skyte truede dyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyre som et «kunnskapsbasert» parti har hatt gode miljøministre som har forsvart de rettslige rammene for vern av rovdyr. Eksempler er miljøministre som Børge Brende og ikke minst Vidar Helgesen. Helgesen ble forsøkt presset til å bryte loven for å skyte flere ulver, men sa klart fra at dette ikke var aktuelt. Høyre-nestor Kåre Willoch uttalte i sin tid: «Det er betenkelig at menneskene ikke klarer å innrette seg slik at det kan bli plass til ulvene. Faktisk skulle det bare mangle – ulvene har jo tross alt vært her minst like lenge som oss." Nå går Høyre alt for stille i dørene mens regjeringen bryter lover og konvensjoner om rovdyrvern rent rutinemessig. I stortingsdebatten var det likevel et lite håp – man kunne ane en gryende kritikk mot å holde truede dyr ned på truet nivå med vitende vilje.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Norge er per i dag et av de verste landene i verden på vern av rovdyr.

Både Arbeiderpartiet og Høyre må ta seg i nakken og finne frem til grunnleggende verdier om bevaring av natur og truede dyr, for at ikke Norge skal pådra seg et stadig dårligere rykte internasjonalt.

At Bernkonvensjonen nå oppgraderer Noahs klage på Norges ulvepolitikk, og kaller denne politikken «svært aggressiv» er noe som burde få stortingsflertallet til å ta inn over seg den alvorlige situasjonen for truede dyr i Norge. Bernkonvensjonen oppfordrer norske myndigheter til å «revurdere sin tilnærming med forebyggende felling til et svært begrenset populasjonsnivå, og isteden bruke veldokumenterte forebyggende metoder (…) og skape bevissthet om ulvens rolle i naturen».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette ignorerte nylig stortingsflertallet, og understreket med det ytterligere behovet for at Bernkonvensjonen griper inn konkret overfor Norge. Det er pinlig at ikke Stortinget klarer å vise at de tar artsvern på alvor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har per i dag en rovdyrpolitikk som både bryter med ny-signert naturavtale, og tidligere naturavtaler som Bernkonvensjonen. Vi er per i dag et av de verste landene i verden på vern av rovdyr. Et land som driver kanskje verdens mest aggressive utrydningspolitikk overfor truede dyr midt i naturkrisen, er dessverre ikke så mye å være stolt over. Det er verdt å tenke på i disse maidager, hvor vi nettopp har feiret Norges grunnlov.

Det er en tragisk ironi i at Stortinget stemte mot å oppfylle en av Grunnlovens viktigste paragrafer. Paragraf 112 sier at «Enhver har rett til (…) en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Vi har altså grunnlovsbestemt rett til en natur hvor ingen arter er truet. Grunnloven pålegger staten å beskytte naturmangfold. Staten gjør det motsatte. De gjør sitt ytterste for at truede dyr skal forbli truet. Og Stortinget lar det skje. Det er intet mindre enn en nasjonal skam.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).