Vi trenger ikke lobbyisme mot kostrådene

Zerorapporten 2024 har fått mye opmerksomhet for sine konklusjoner om kjøtt.
Zerorapporten 2024 har fått mye opmerksomhet for sine konklusjoner om kjøtt. Foto: Virtual Art Studio / Shutterstock / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

MatPrat bidrar til å opprettholde dagens høye kjøttforbruk, som bør ned av hensyn til klima og folkehelse. Zero mener tiden er moden for å innføre en politikk som er mer i tråd med myndighetenes egne kostråd.

Stemmer: Stig Schjølset
Fungerende daglig leder i Miljøstiftelsen Zero

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

MatPrat-direktør Dag Henning Reksnes synes, ikke overraskende, at det er en dårlig idé å legge ned MatPrat – slik vi i Zero foreslår i Zerorapporten 2024 . I et innlegg i ABC Nyheter kaller han forslaget både meningsløst og symbolsk, og skriver at Zero fronter forslaget «fremfor tiltak som har en stor innvirkning på global oppvarming, natur og klima».

Det stemmer selvsagt ikke. I Zerorapporten viser vi hvordan Norge kan kutte 24,6 millioner tonn CO2 i hele den norske økonomien innen 2030. Av dette utgjør kutt i landbruket 1,1 millioner tonn, og kutt fra redusert kjøttforbruk kun 0,4 millioner tonn. Zeros forslag vil gi størst kutt innen transport, industri og petroleumsnæringen. Her vil våre forslag gi flere utslippsfrie kjøretøy, karbonfangst på mange industrianlegg og økt elektrifisering i alle sektorer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Zeros viktigste forslag for å redusere forbruket av rødt kjøtt handler om avgifter og støtteordninger i jordbruksavtalen. Her er Zeros forslag på linje med det for eksempel Helsedirektoratet foreslår.

Samlet sett vil Zeros grep bidra til at forbruket av rødt kjøtt vil bli mer, men ikke helt, i tråd med kostrådene. At dette får så mye oppmerksomhet handler først og fremst om hvordan Nationen , TV 2 , Altinget og ABC Nyheter har valgt å dekke vår rapport.

Lobbykrefter som bidrar til et høyt kjøttforbruk

Det er ingen faglig uenighet om at det, av hensyn til både klima og folkehelse, er ønskelig å redusere inntaket av rødt kjøtt. Men det er sterke lobbykrefter i sving for å opprettholde dagens høye forbruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Opplysningskontoret for kjøtt og egg er en del av denne lobbyen. Kontorets oppgave er å markedsføre norsk kjøtt og egg, og bidra med innspill til norsk politikkutforming.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Reksnes trekker frem MatPrat som en av de nettsidene «som flest søker til for kunnskap om hvordan de skal håndtere råvarer på en trygg måte og med godt resultat.» MatPrat kan godt bestå som forum for matinspirasjon selv om Opplysningskontoret for kjøtt og egg legges ned, men ikke som en plattform med eksplisitt mål om å markedsføre kjøtt.

Hvis MatPrat drives videre, bør det være som et uavhengig organ med mål om å fremme et sunt, fremtidsrettet og bærekraftig kosthold, i tråd med nasjonale kostråd.

Både landbruket og energisystemene må endres

I sitt innlegg setter MatPrat-direktøren klimakutt i landbruket opp mot petroleumssektoren, og viser til at kuttene man kan oppnå i norsk landbruk er forsvinnende små i forhold til hva olje- og gassindustrien produserer av utslipp. Det er selvsagt riktig, men det er også det vanligste argumentet mot all klimapolitikk. Hvorfor skal vi kutte våre utslipp, når andre slipper ut mye mer? Men i kampen mot global oppvarming er de fleste små, og alle må bidra.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Reksnes blander epler og pærer når han forsøker å sette utslipp fra norsk landbruk opp mot utslipp fra norsk olje og gass i utlandet.

Reksnes bommer også når han hevder at Zerorapporten ikke nevner at Norge er en storskala produsent av fossil energi. Det skriver vi om i rapportens petroleumskapittel (side 22), hvor vi påpeker at utslippene fra norsk olje og gass brukt i utlandet er 10 ganger høyere enn Norges totale klimagassutslipp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omstillingen vekk fra fossil energi er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Zero støtter tiltak som å sette norsk oljeleting på pause og lage en plan for sluttfasen av norsk olje og gass. På norsk sokkel foreslår vi tiltak som kan kutte 5 millioner tonn CO 2 til 2030.

Reksnes blander epler og pærer når han forsøker å sette utslipp fra norsk landbruk opp mot utslipp fra norsk olje og gass i utlandet. For også norsk landbruks klimagassutslipp vil øke betydelig dersom vi teller med utslipp fra produksjon og frakt av kraftfôr i utlandet til bruk i Norge. Redusert forbruk av kjøtt i Norge vil også kutte utslipp i utlandet, fordi noe av kjøttet vi spiser er importert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal vi holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader, og sikre en trygg og levelig fremtid for flest mulig mennesker og dyr på denne jorda, må vi omstille oss på alle fronter og gjøre flere ting samtidig.

I tillegg til vårt forbruk av fossil energi, er verdens matsystem en av de viktigste årsakene til både global oppvarming og tap av biodiversitet. For å få et mer bærekraftig landbruk, må vi særlig redusere forbruket av rødt kjøtt. Det gjelder også i Norge. Da trenger vi ikke folkeopplysning som går på tvers av klimapolitikken og statens egne kostråd.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).