Forsvaret har nøkkelen til Norges neste grønne eksporteventyr

Med vår verdensledende maritime næring står Norge i en unik posisjon til både å styrke vår egen forsvarsevne og eksportere våre løsninger. Men denne posisjonen må utnyttes, og vi må handle raskt, skriver Elise Caspersen og John Anders Lindtveit Røse.
Med vår verdensledende maritime næring står Norge i en unik posisjon til både å styrke vår egen forsvarsevne og eksportere våre løsninger. Men denne posisjonen må utnyttes, og vi må handle raskt, skriver Elise Caspersen og John Anders Lindtveit Røse. Foto: Erik Skjerve / Forsvaret
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvaret skal få 28 nye standardiserte fartøy, og samtidig kutte egne klimagassutslipp. En nøkkel for å lykkes, blir å få de nye skipene over på norskutviklet og norskprodusert lav- og nullutslippsteknologi. Det haster å komme i gang.

Stemmer: Elise Caspersen
Fagansvarlig maritim i Miljøstiftelsen Zero
Stemmer: John Anders Lindtveit Røse
Daglig leder i Maritimt Forum

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

I Norge har vi levd av og på havet i generasjoner, og dette har gjort oss til en verdensledende maritim nasjon. Det er smått utrolig at verdens 119. mest folkerike land er verdens 5. største skipsfartsnasjon, som er verdensledende på utvikling, produksjon og eksport av høyteknologiske og spesialiserte skip, samt grønn maritim teknologi.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Verden er mer urolig enn på lenge, med klimakrise og krig. Både Norge og våre allierte skal kutte klimagassutslipp, og samtidig styrke forsvarsevnen og fornye den militære kapasiteten på havet. Med vår verdensledende maritime næring står Norge i en unik posisjon til både å styrke vår egen forsvarsevne og eksportere våre løsninger. Men denne posisjonen må utnyttes, og vi må handle raskt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvaret kan utnytte kompetansen i maritim næring

Regjeringen har en ambisiøs og viktig satsing på Sjøforsvaret i Langtidsplanen, som inkluderer byggingen av inntil 28 «standardfartøy». Standardfartøyene skal bygges etter samme plattform, med kjent og tilgjengelig teknologi fra sivil skipsfart, og med militære kapasiteter som tillegg.

Byggingen av de nye standardfartøyene er et forsvars-, nærings-, og klimapolitisk kinderegg.

Fartøyene skal erstatte dagens fragmenterte flåte i Kystvakten og Marinen, og vil redusere kostnader til innkjøp, drift og vedlikehold. I tillegg vil Forsvaret kunne utnytte kompetansen maritim næring har om bygging av spesialiserte skip, som skal kunne håndtere svært krevende operasjoner i ugjestmilde farvann.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Standardfartøyene bør gå på grønn teknologi

Standardiseringen og kompatibilitet med sivil teknologi gir store muligheter for grønne løsninger i maritim sektor. Det er nemlig ikke bare det norske Forsvaret som skal fornye sin flåte. En rekke av våre allierte nasjoner har planer om å bygge nye forsvarsfartøy, og disse ser nå til Norge. I tillegg er hele den internasjonale maritime næringen på utkikk etter løsninger som gir utslippsfri sjøtransport frem mot 2050.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et forsvar som etterspør og tar i bruk utslippsfrie løsninger på sine fartøy, vil bidra til ny infrastruktur i havn, etterspørsel etter fornybare drivstoff og utvikling og eksport av norsk, miljøvennlig teknologi. I tillegg vil Forsvaret unngå å bli stående igjen med fossilt drivstoff i en fossilfri verden.

Et kinderegg som trenger penger i revidert budsjett

Byggingen av de nye standardfartøyene er et forsvars-, nærings-, og klimapolitisk kinderegg. Det utløser et enormt potensial for både styrking av kritisk infrastruktur og kompetanse, økt aktivitet langs kysten, eksport til våre allierte og utvikling av grønne løsninger og infrastruktur. Men da må planen realiseres raskt.

For å få nødvendig fremdrift, må det allerede i revidert nasjonalbudsjett settes av 60 millioner kroner til å teste, undersøke og planlegge for å realisere mulighetene som ligger i grønne standardfartøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fordel for det grønne skiftet om flere deler risiko

For at Norge skal nyte godt av den unike posisjonen vi står i, må Forsvaret delta aktivt i utviklingen av ny klima- og miljøteknologi og infrastruktur. Jo flere aktører som engasjerer seg og deler risikoen, jo raskere vil vi utvikle og implementere ny teknologi og bygge ut nødvendig infrastruktur. I tillegg vil overføringsverdien mellom forsvar og sivil sektor styrkes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjøforsvaret står for 60 prosent av utslippene fra Forsvaret, og utslippsfri teknologi i Sjøforsvaret vil derfor bidra til at Forvaret når egne klimamål.

Klarer vi å realisere eksport- og omstillingspotensialet som ligger i byggingen av standardfartøy, vil det gi arbeidsplasser, verdiskaping, bosetting og klimakutt langs hele kysten.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).