AFP er statssubsidiert forskjellsbehandling

Det er vanskelig å forstå at Norge, som ellers er kjennetegnet ved de universelle velferdsgodene, fortsatt kan holde seg med en statsfinansiert pensjonsordning som bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale, mener Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.
Det er vanskelig å forstå at Norge, som ellers er kjennetegnet ved de universelle velferdsgodene, fortsatt kan holde seg med en statsfinansiert pensjonsordning som bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale, mener Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven / Spekter
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den største svakheten med dagens AFP-ordning at den ikke treffer de arbeidstakerne i norsk arbeidsliv som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene.

Stemmer: Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør i Spekter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne saken ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Øystein Eriksen Søreide spiller ikke ballen helt i mål når han i Altinget 29. april beskriver noen av utfordringene dagens AFP-ordning gir. Jeg er langt på vei enig i den analysen han gir, men når han vektlegger at svakheten med AFP-ordningen, er at den i for liten grad treffer lavtlønnede i de bedriftene som har tariffavtale, blir det for snevert.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Slik Spekter ser det, er den største svakheten med dagens AFP-ordning at den ikke treffer de arbeidstakerne i norsk arbeidsliv som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene. Dette er arbeidstakere som ikke arbeider i organiserte virksomheter, som ikke har tariffavtaler i det hele tatt, og dermed er milevis fra en AFP-ordning. Dette er også de arbeidstakerne som i dag oftest også har de dårligste tjenestepensjonsordningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Færre organiserte arbeidsgivere

Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan staten fortsatt kan forsvare å gi støtte til en pensjonsordning som er eksklusivt forbeholdt arbeidstakere som fra før har de beste pensjonsordningene og ryddige og gode lønns- og arbeidsvilkår. Staten bidrar nemlig med en tredjedel av kostnadene til denne lukrative ordningen.

AFP er en pensjonsordning som i økende grad gjør det attraktivt for arbeidsgivere å ikke være en del av det organiserte arbeidslivet.

Det er også grunn til å minne om at AFP er en pensjonsordning som i økende grad gjør det attraktivt for arbeidsgivere å ikke være en del av det organiserte arbeidslivet. Mange bedrifter oppfatter ordningen som en ekstraavgift for å inngå tariffavtale.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vanskelig å forstå

Med pensjonsreformen er folketrygden endret slik at den både er mer bærekraftig og stimulerer til arbeid. I trepartssamarbeidet bør vi derfor diskutere hvordan de økonomiske midlene som staten i dag bruker på en eksklusiv førtidspensjonsordning for ansatte i organiserte virksomheter, heller kan bli en del av den generelle alderspensjonen i folketrygden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvert år får tusenvis av arbeidstakere som aldri har vært organisert, full AFP-pensjon bare fordi de jobber i en bedrift der noen andre har tariffavtale. Kollegene i den uorganiserte nabobedriften får ikke denne førtidspensjonen.

Det er vanskelig å forstå at Norge, som ellers er kjennetegnet ved de universelle velferdsgodene, altså at alle innbyggere skal ha like rettigheter til statsfinansierte trygdeytelser, blant annet, fortsatt kan holde seg med en statsfinansiert pensjonsordning som bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).