Har gruveselskaper fått Støre i bånn?

Hvorfor kunne ikke regjeringen vente med åpningen til i hvert fall én miljøfaglig instans mente det var forsvarlig? Mye tyder på at hastverket kan skyldes håpet om å finne den nye oljen, mener innleggsforfatteren. Bildet er fra One Ocean Week i 2023, da statsminister Jonas Gahr Støre også var til stede.
Hvorfor kunne ikke regjeringen vente med åpningen til i hvert fall én miljøfaglig instans mente det var forsvarlig? Mye tyder på at hastverket kan skyldes håpet om å finne den nye oljen, mener innleggsforfatteren. Bildet er fra One Ocean Week i 2023, da statsminister Jonas Gahr Støre også var til stede. Foto: Tuva Åserud / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gruvedrift på havbunnen er redningen fra kinesisk verdensmonopol, sa statsministeren på One Ocean Week. I beste fall har han blitt lurt av selskaper med sugerøret på vei ned i statskassen. I verste fall farer han bevisst med løgn.

Stemmer: Martin Melvær
Teamleder i Bellona

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Historien fra regjeringen er den samme, enten det er på industrikonferansen , i forbindelse med USA-samarbeid , en internasjonal kampanje mot Støre, pinlige utmerkelser på klimatoppmøtet eller hestehandel på Stortinget: Alternativet til havbunnsmineraler er total avhengighet av Kina, Russland og barnearbeid i Kongo.

Heldigvis fins det bedre løsninger.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Mineraler er avgjørende både for europeisk sikkerhet og grønn omstilling, og behovet er forventet å mangedobles det neste tiåret. Norge kan spille en nøkkelrolle, ikke gjennom gruvedrift på havbunnen, men gjennom gruvedrift på land. Her har vi forekomster og teknologi som kan løse mineralbehovet raskere, billigere og langt mer bærekraftig enn det som er tilfellet på havbunnen. Samtidig gjøres det store fremskritt innen resirkulering, noe som både vil redusere behovet for gruvedrift, og redusere konsekvensene av den – ved at gruveavfallet kan brukes til noe nyttig. Hvorfor velger regjeringen likevel konsekvent å fremme havbunnsmineraler?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Full fart inn i det ukjente – med uante konsekvenser

Regjeringens åpning for gruvedrift på havbunnen ble hastet gjennom etter en prosess som høstet kraftig kritikk. Ressursestimatene, og dermed vurderingene av lønnsomhet, fikk slakt av statens fagmyndighet på mineraler og andre ledende eksperter. Miljødirektoratet slo på sin side fast at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å forsvare en åpningsbeslutning. Internasjonalt prøvde man å få Norge til å besinne seg, og det kom advarsler både fra EU , ledende forskere og tidsskriftet Nature. Regjeringen lyttet ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvorfor kunne man ikke vente med åpningen til i hvert fall én miljøfaglig instans mente det var forsvarlig?

Det burde ikke være vanskelig for regjeringen å forstå at Norges muligheter for mineralutvinning er bedre på land enn på havbunnen.

Mye tyder på at regjeringens hastverk kan skyldes håpet om å finne den nye oljen. Startup-selskapene som ønsker å starte gruvedrift på havbunnen, har sitt utspring nettopp i oljeindustrien, og de argumenterer som om havbunnsmineraler skulle kunne gi samme lønnsomhet. De må bare ha litt subsidier fra staten først. Men det er noe ganske annet å hente opp mineraler i lave konsentrasjoner på flere tusen meters dyp, enn olje og gass. Selv for gruver på land kan det i dag være krevende å få finansiert opp nye prosjekter, og der ligger mineralene gjerne helt i overflaten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trenger drahjelp fra myndighetene

Det burde ikke være vanskelig for regjeringen å forstå at Norges muligheter for mineralutvinning er bedre på land enn på havbunnen. De har jo selv lansert en strategi for landmineraler med ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige praksis. I Bellona var vi fornøyde, for dette er noe vi har anbefalt, men alt tyder dessverre på at strategien er lagt i skuffen. Tallenes tale er tydelig – i statsbudsjettet ga regjeringen seks ganger mer til kartlegging av havbunnen, enn det som ble gitt til å følge opp mineralstrategien med kartlegging på land.

Bellona samarbeider med norsk mineralindustri for å bidra til at Norge går foran og setter en grønnere standard for gruvedrift på land. Men det trengs drahjelp fra myndighetene. Og de er dessverre opptatt med et miljøfiendtlig røvertokt på havbunnen.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).