Lås eldreomsorgen i minst 20 år!

Mange av oss er friske og funksjonsdyktige, ønsker å arbeide også etter at vi har nådd pensjonsalder, skriverfylkeslagsleder i et nystartede partiet DNI, Cecilie Lyngby (53).
Mange av oss er friske og funksjonsdyktige, ønsker å arbeide også etter at vi har nådd pensjonsalder, skriverfylkeslagsleder i et nystartede partiet DNI, Cecilie Lyngby (53). Foto: Privat
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi kan ikke tillate at eldromsorgen i hvert eneste valgår blir en valgkampsak.

Stemmer: Cecilie Lyngby

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Cecilie Lyngby fylkesleder for Det norske industriparti (DNI) Oslo.

Vi vil peke på at vi lever i et samfunn der vi blir fler og fler seniorer.

Mange av oss er friske og funksjonsdyktige, og ønsker å arbeide også etter at vi har nådd pensjonsalder.

Interne aldersgrenser satt både i offentlig og privat sektor gjør at det ikke er mulig.

Begrenset

Sykepenger er begrenset etter fylte 67 år, det betyr i realiteten at om man er arbeidsvillig – må man hele tiden være klar over at i det øyeblikk man blir syk utover 60 dager og enda ikke har fylt 70 år, da stopper inntekten som man får fra arbeid. Er man over 70 år er ikke sykepenger tema i det hele tatt.

Vi ønsker at eldreomsorgen er forutsigbar.

Vi mener det er mange som i løpet av livet opplever utfordringer med mental helse. Utbrenthet, opplevelser som skaper traumer, langvarig press på grunn av pårørendestatus til mennesker som enten er fysisk eller psykisk syke, eller har et rusproblem.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Friske nok

Å få hjelp ved DPS kontorer krever at en selv eller pårørende er friske nok og eller sterke nok til å ta «kampen» for å bevise at man er så syk at man trenger hjelp.

Psykolog er vanskelig å få time hos og kostbart.

Frivillige instanser kan her være til stor hjelp, men budsjettene har over tid blitt innskrenket og tildels kuttet helt for mange organisasjoner.

Vi tror at offentlig sektor vil trenge frivilligheten også i fremtiden, det er mye kompetanse, både selvopplevd og igjennom kurseller utdannelse og lang erfaring med arbeid på det aktuelle området. Det er mennesker som ofte ser på det de gjør ikke som en jobb, men som en livsoppgave.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

La eldreomsorg være forutsigbar

Forutsigbarhet og langsiktighet er viktig for både bedrifter og frivillige organisasjoner. Når en på 50 år tenker frem i tid skal han/hun/hen ha full kontroll på hva som vil gjelde når pensjonsalder inntrer. Det skal ikke være usikkert for noen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Helse er sammensatt og kan påvirkes av så mange faktorer. Utenforhet, sårbarhet økonomisk, stor belastning over tid, rus, feilernæring – listen er lang og forskjellig fra person til person. Det er så viktig å se mennesket bak «utfordringen», ha tid og «ork» til å høre og evne til å forstå.

Vi ønsker at eldreomsorgen er forutsigbar og låses til minst 20 år. Vi kan ikke tillate at eldromsorgen i hvert eneste valgår blir en valgkampsak. Dette er altfor viktig.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).