Helt feil signaler, Støre!

Er statsminister Jonas Gahr Støres utfordring at han har latt seg forføre av amerikansk smiger – «Norway boxes above its paygrade!»? En ikke særlig godt bevart hemmelighet er at «they say that to all the girls», i det minste til våre nærmeste naboer. Så hvordan sikrer vi oss onkel Sams fortsatte støtte? spør Hegle Arnli, sikkerhetspolitisk rådgiver i Europabevegelsen.
Er statsminister Jonas Gahr Støres utfordring at han har latt seg forføre av amerikansk smiger – «Norway boxes above its paygrade!»? En ikke særlig godt bevart hemmelighet er at «they say that to all the girls», i det minste til våre nærmeste naboer. Så hvordan sikrer vi oss onkel Sams fortsatte støtte? spør Hegle Arnli, sikkerhetspolitisk rådgiver i Europabevegelsen. Foto: Javad Parsa / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan sikrer vi oss onkel Sams fortsatte støtte? Et par-tre prosent av BNP til Forsvaret, et raskt EU-medlemskap – eller skal vi overlate saken til «Lady Luck», som synes å være den foretrukne norske metoden?

Stemmer: Helge Arnli
Sikkerhetspolitisk rådgiver, Europabevegelsen, flaggkommandør (p)

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publiosdert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Hva er politisk signalering?

I et tidligere debattinnlegg i Forsvarets Forum diskuterer professor Torbjørn Pedersen, sjefsforsker Kristian Åtland og redaktør Thomas Nilsen Russlands bruk av havområdene utenfor norskekysten som arena for militær aktivitet: «[…] i senere år er slik aktivitet blitt observert også i havområder som ligger atskillig lenger vest og sør, gjerne i norsk økonomisk sone.»

De konkluderer med at «de russiske styrkemarkeringene er å betrakte som signaler».

Med andre ord utsettes vi for russisk politisk signalering.

Håp om fred som politisk metode

Hvilke politiske signaler sender Norge der vi eklatant ignorerer Natos 2-prosentmål og nekter å diskutere EU-medlemskap? Hvordan oppfattes vi der ute, og hvilke effekter får det?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Sannheten er vel at påfølgende norske regjeringer har styrt unna slike spørsmål etter beste evne og i praksis overlatt sikkerhets- og forsvarspolitikken til Finansdepartementet. Med handlingsregelen som hellig gral synes myndighetene mer opptatt av millimeterjusteringer og intern politisk krisehåndtering enn av rikets sikkerhet og borgernes trygghet. I beste Chamberlain-stil er håpet om fred for vår tid adoptert som politisk metode.

Tre ganger som del av norske delegasjoner har jeg møtt sjefen for den russiske Nordflåten, admiral Aleksandr Moisejev. Han som bruker havområdene utenfor norskekysten for signalering. Som tidligere sjef på ubåt med interkontinentale kjernevåpenmissiler, hevder han at han er en fredfull mann. Han vet hvilke ødeleggende krefter han rår over. Ett av møtene foregikk i Murmansk, herunder med en lengre lunsj på hotell Meridian der også guvernør Andrej Tsjibis deltok. De to etterlot seg et typisk russisk inntrykk; som handlingens menn med nokså liten tålmodighet for tomme ord og bortforklaringer. De forstår makt, handling og fasthet. Noenlunde i den rekkefølgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringspremien har forfalt

Hvilke råd og analyser bygger statsministeren og regjeringskollegiet sin sikkerhetspolitiske signalering på?

Bortsett fra enkelte artikler om russisk militær aktivitet, gir det svært uvitenskapelige nettsøket «politisk signalering» få norske treff. Forsvarskommisjonen av 2021 er uten overskrifter med slikt meningsinnhold, og signaleffekten av anbefalte tiltak omtales i beste fall fragmentarisk. Dette er interessant. Som om hva vi velger å gjøre eller ikke gjøre, og når, er irrelevant og effektløst. Det er selvfølgelig feil. I dagens geopolitiske klima kan feil politiske signaler bli svært kostbart, både for sikkerheten og statskassen.

I dagens geopolitiske klima kan feil politiske signaler bli svært kostbart, både for sikkerheten og statskassen.

Hvorfor?

Donald Trump stiller til valg. En lang rekke amerikanske presidenter har krevd en mer rettferdig byrdefordeling uten at Europa har reagert. Men Trump, med MAGA-bevegelsen i ryggen, er ikke som tidligere presidenter. Med ham ved roret, eller en som likner ham, reduseres sannsynligheten for at USA stiller opp til mer av et håp. Og håp duger ikke. Ikke når statens viktigste oppgave er å trygge oss. Der svikter den nå. Det tas for store sjanser. Forsikringspremien har forfalt, purringer er mottatt og inkassosaken kan bli smertefull.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan sikrer vi onkel Sams fortsatte støtte?

Kanskje statsministerens utfordring er at han har latt seg forføre av amerikansk smiger: «Norway boxes above its paygrade!»

En ikke særlig godt bevart hemmelighet er at «they say that to all the girls», i det minste til våre nærmeste naboer. Hvordan sikrer vi oss onkel Sams fortsatte støtte, og hva er Plan B? Et par-tre prosent av BNP til Forsvaret (Plan A) og et raskt EU-medlemskap (Plan B) kan fort bli historiens beste norske investeringer. Eller man kan overlate saken til «Lady Luck», hvilket synes å være den foretrukne norske metoden. Som oftest får man jo rett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk signalering er etter min mening like lite forstått som effekten er kraftig undervurdert. En god begynnelse er å tenke over hvilke signaler som sendes, og hvilke inntrykk de etterlater. Du skal ikke lenger enn til Stockholm før merkeordningen «Nyt Norge» klinger annerledes enn på Ringerike.

Det bør vi huske.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).