Vi dyrker vårt utenforskap

EU er vaksinen mot konflikter og krig, mens Norge fremstår som vaksinemotstanderen som nyter godt av flokkimmuniteten de andre sørger for, samtidig som vi fortsetter å argumentere som om vaksinen ikke virker.

De siste ti årene har vi sett at demokratier over hele verden er på tilbakegang eller under angrep, skriver Heidi Nordby Lunde.
De siste ti årene har vi sett at demokratier over hele verden er på tilbakegang eller under angrep, skriver Heidi Nordby Lunde. Foto: NTB / Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen
Kommentar: Heidi Nordby Lunde
Stortingsrepresentant, Høyre

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne kommentaren fra ABC Nyheters faste kommentator Heidi Nordby Lunde ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Da helseminister Ingvild Kjerkol dro til Brussel for å forhandle Norge inn i EUs helseunion, understreket hun at vi har lært både gjennom pandemi og nå krig i Europa at det å være alene er usikkert og sårbart. Men samtidig som EU tar grep for å sikre geopolitisk stabilitet i Europa gjennom å hjelpe nye søkerland med reformer som kvalifiserer dem inn, har statsminister Jonas Gahr Støre avlyst ny debatt om vårt forhold til Europa og sementerer dermed norsk utenforskap til det europeiske fellesskapet.

Fred, demokrati og stabilitet er skjørt

Selv krigsherjede Ukraina diskuterer reformer for å snarest mulig kunne bli en del av det europeiske fellesskapet for å sikre sine nasjonale interesser og selvråderett når freden kommer. De vet så altfor godt at fred, demokrati og stabilitet i deres region er skjørt og at europeiske land står sterkere når de står sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

De siste ti årene har vi sett at demokratier over hele verden er på tilbakegang eller under angrep. Under halvparten av verdens befolkning bor i dag i land som defineres som demokratier, under ti prosent i det vi kan kalle velfungerende sådanne. Autokratier er på fremmarsj, og aggressive diktatorer som Vladimir Putin skyr ingen midler for å destabilisere i sine nærområder, som tilfeldigvis også er våre nærområder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom flere år med desinformasjonskampanjer i nabolandene, annekteringen av Krim i 2014, strupingen av gassleveranser til Europa og så en brutal krig som har ført til millioner av mennesker på flukt både til oss og våre naboland, forsøker Russland og Putin å bryte opp både nasjonale og internasjonale fellesskap.

Våre naboland søker sammen

Mens våre naboland søker sammen, enten det var Danmark som gjennomførte en folkeavstemning for å fjerne sitt forbehold mot å delta i EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid, eller Sverige og Finland som søkte medlemskap i Nato, så insisterer ikke bare Norge på å stå utenfor. Statsminister Støre mener vi ikke en gang skal ta debatten om vårt forhold til Europa fordi den virker polariserende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvilke krefter vi da lar råde ble synlige etter Høyesteretts dom i Acer-saken, der EU-motstandere som stadig hevder de forvalter Norges interesser, ble satt ettertrykkelig på plass.

Høyesterett fastslår at Acer/Esa ikke kan bestemme om det skal bygges nye utenlandskabler, eller forby restriksjoner på eksport av kraft. Heller ikke strømpriser kan Acer/Esa fastsette. Dette er Nei til EU enig i. Organisasjonen har imidlertid argumentert for at vedtak fra Acer/Esa indirekte kan påvirke strømprisene. Høyesterett mener at en slik effekt ikke kan være annet enn marginal sett i lys av det som uansett følger av at utenlandskablene finnes og inngår i det europeiske kraftmarkedet som Norge uansett er en del av. Strømprisene er en funksjon av en rekke forhold, så som overføringskapasitet, værforhold og prisen på annen energi. Dette skriver Høyesterett selv på sine nettsider.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Umiddelbart etter dommen eksploderte kommentarfeltene i flere Facebook-grupper med beskyldninger om at Høyesterett var inhabile, korrupte eller begge deler. I likhet med hele det politiske miljøet, selvsagt. Lederen for Nei til EU satt samme dag i Dagsnytt 18 og manet til fortsatt kamp mot Acer på de samme premissene som før.

Det var tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) som sa ja til innmelding i Acer i 2018. Til NRK fortalte han om drapstrusler, hets og sjikane i kjølvannet av avgjørelsen som fortsatt har flertall i Stortinget. De som truer, hetser og sjikanerer vinner hver eneste dag når anstendige politikere viker unna.

EU er vaksinen mot konflikter og krig

Selv om Nato er hjørnesteinen i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, så sikrer det oss den dagen dersom et angrep skulle komme. Men vårt viktigste forsvar er forebygging gjennom å sørge for vellykkede og velfungerende demokratier både i vårt eget land og i våre naboland. Et fritt, fredelig og økonomisk sterkt og stabilt Europa er avgjørende for norsk selvstendighet, selvråderett og handlingsrom. Det var også en grunn til at EU fikk Nobel Fredspris i 2012.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et fritt, fredelig og økonomisk sterkt og stabilt Europa er avgjørende for norsk selvstendighet, selvråderett og handlingsrom.

Unionen og dens forløpere hadde gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. EU er altså vaksinen mot konflikter og krig, mens Norge fremstår som vaksinemotstanderen som nyter godt av flokkimmuniteten de andre sørger for, samtidig som vi fortsetter å argumentere som om vaksinen ikke virker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Små land tjener mye på samarbeid

Vi kan bare se for oss hvilket avtrykk Norge hadde satt på det europeiske fellesskapet om vi hadde gått inn i 1972 som det tiende medlemslandet, eller fulgt Sverige, Finland og Østerrike inn i 1995. Små land har hatt uproporsjonal påvirkning på utviklingen av fellesskapet, og det er også de små landene som tjener mye på forpliktende internasjonalt samarbeid der ikke store land kan overkjøre små, eller store selskaper kan utkonkurrere våre små og mellomstore bedrifter som sikrer arbeidsplasser over hele Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens regjeringen utreder alternativer til EØS-avtalen, som mest sannsynlig vil konkludere med at det ikke finnes andre alternativer enn fullt medlemskap, så lanserte EU denne uken sitt veikart for utvikling og integrering for å sikre fremtidig europeisk fred og stabilitet gjennom en utvidelse som ikke inkluderer Norge. Vi dyrker vårt utenforskap til tross for at det bidrar til usikkerhet og sårbarhet. For selv når vi vet at vi står sterkere sammen, velger Norges regjering å aktivt gå alene.

( Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).