Arken reddet livet vårt

Hvordan skal dette ivaretas i Helse Sør-Øst hvis det eneste ideelle tiltaket som kun driver kvinnespesifikk behandling i landet må legge ned? spør tre kvinner som selv har blitt rusfrie gjennom behandlingstilbudet Arken.
Hvordan skal dette ivaretas i Helse Sør-Øst hvis det eneste ideelle tiltaket som kun driver kvinnespesifikk behandling i landet må legge ned? spør tre kvinner som selv har blitt rusfrie gjennom behandlingstilbudet Arken. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi er svært mange kvinner som alle kan takke rusbehandlingsinstitusjonen Kvinnekollektivet Arken for at vi lever i dag, vi ønsker å snakke for dem. Vi frykter at Arken etter 36 års drift nå legges ned.

Stemmer: Tre kvinner som har vært til rusbehandling hos Kvinnekollektivet Arken

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne teksten ble først publisert på Altinget.no, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Utenpå er vi veldig ulike. Vi kommer fra ulike steder i landet, har ulik familiebakgrunn, ulik alder og bærer på ulik bagasje. Men noen ting har vi felles: Vi har alle slitt med rus i lange perioder av livet. Og vi hadde ikke klart å bli rusfrie uten hjelpen vi fikk hos Kvinnekollektivet Arken.

Arken er en behandlingsinstitusjon kun for kvinner. For oss har det betydd alt.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Flere av oss har opplevd vold, seksualisert vold og overgrep både i oppveksten, i tidligere forhold og i rusmiljøet. Noen har erfaringer med prostitusjon. Å bli skjermet fra menn i den svært sårbare situasjonen man er i når man prøver å bli rusfri, har vært avgjørende for at vi har klart det. Man får et helt annen trygghet og fokus når man ikke blir distrahert av å bo og få behandling sammen med menn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Avhengig av anbudsrunde

Nå er Arken truet. Får de ikke tilslag i anbudsrunden i Helse Sør-Øst som blir utlyst i midten av november, er det ikke lenger grunnlag for videre drift. Det gjør oss veldig bekymret for de kvinnene som vi vet finnes der ute, og som vi vet har behov for rusbehandling der de slipper å møte menn – slik vi hadde.

Cecilie Skule, avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst, sier til Altinget at de er opptatt av sårbare grupper, men at det ikke nødvendigvis betyr at det skal være egne behandlingsinstitusjoner for kvinner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjære Cecilie Skule: Hvis du er opptatt av sårbare grupper, hvorfor hører du ikke på hva representanter for disse gruppene forteller deg? Vi trenger egne behandlingssteder kun for kvinner!

Anbefalt av Kvinnehelseutvalget

Det er ikke bare vi som mener dette. Også regjeringens eget Kvinnehelseutvalg anbefalte at alle de regionale helseforetakene prioriterer kjønnsspesifikk behandling. De begrunner det blant annet med at resultatene for kvinnene blir bedre, spesielt for småbarnsmødre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette kjenner vi oss godt igjen i. Flere av oss har prøvd å bli rusfrie mange ganger uten å klare det. Noen av oss har barn vi er blitt fratatt omsorgen for på grunn av rus.

Det er uendelig skamfullt og veldig vanskelig å snakke om. Er man omgitt av kvinner i samme situasjon, som har gått igjennom det samme som en selv og skjønner følelsene du sliter med, gjør det tabuet mindre, og det er lettere å åpne seg om det som er vanskelig. Du er ikke redd for å bli dømt når alle er i samme båt.

Tillit til andre kvinner

Flere av oss har alltid hatt problemer med relasjoner til andre mennesker, særlig kvinner.

Vi har Arken å takke for at vi i dag lever gode liv uten rus.

I rusmiljøet føler kvinner seg ofte svake og mindreverdige i forhold til menn, så konkurransen kvinnene imellom blir veldig hard. Det blir viktig å få oppmerksomhet fra menn fordi det da er lettere å få tilgang og rusmidler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blir en konkurranse om hvem som er «størst, best og vakrest». Den som «vinner» får mest rusmidler. Arken har hjulpet oss å komme over mistilliten til kvinner. I voksen alder har mange av oss for første gang i livet klart å etablere sunne kvinnerelasjoner, der man er fortrolige venninner og ikke konkurrenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Få driver kvinnespesifikk behandling

I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusproblemer står det at det bør foreligge reelle tilbud som ivaretar den enkeltes behov for kjønnsspesifikk behandling.

Hvordan skal dette ivaretas i Helse Sør-Øst hvis det eneste ideelle tiltaket som kun driver kvinnespesifikk behandling i landet må legge ned?

Vi har Arken å takke for at vi i dag lever gode liv uten rus. Vi håper flere skal kunne oppleve dette også i fremtiden. Da må Arken bestå!

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).


De tre kvinnene har signert denne kronikken anonymt av hensyn til barn og arbeidssted, men Altinget kjenner deres identitet.