Åpen for alle - alltid

Faktisk helt feil om valget i Oslo

Daværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og utfordrer Eirik Lae Solberg (H) fotografert under Arendalsuka i august.
Daværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og utfordrer Eirik Lae Solberg (H) fotografert under Arendalsuka i august. Foto: Heiko Junge / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I Faktisk-artikkelen om valgsprik i Oslo gir journalistene Audun Lysbakken (SV) helt rett i at forskjeller i valgdeltakelse mellom øst og vest i Oslo, var det som sikret borgerlig flertall. Dette er faktisk helt feil.

Stemmer: Skjalg Stokke Hougen
Rådgiver i Civita

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Faktisk.no har gjort en gjennomgang av underliggende tall fra kommune- og bystyrevalget i Oslo. Artikkelen heter «Rekordstort valgsprik i Oslo» og skal illustrere at det er store forskjeller i valgdeltakelse mellom de ulike bydelene.

Artikkelen treffer ved at den gir gode data, og har illustrasjoner som gjør det enkelt å navigere i tallene. På denne måten er artikkelen god. Problemene oppstår når artikkelforfatterne begynner å trekke konklusjoner.

Nødvendig å se på hvordan bydelene stemmer

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Blant annet gis Audun Lysbakken rett i sitt utsagn om at forskjeller i valgdeltakelse mellom øst og vest i Oslo, var det som sikret borgerlig flertall. Dette er faktisk helt feil. Det er nemlig nødvendig å også se på trenden i hvordan disse bydelene stemmer, ikke bare hvor mange som stemmer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Valgdeltakelsen er svært varierende i de ulike bydelene. Det er en gjennomgående høyere andel av befolkningen i vest som stemmer, enn det er i øst. I bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand var valgdeltakelsen, ved lokalvalget i 2023, langt under snittet for hele byen.

I Vestre Aker var valgdeltakelsen på 77,5 prosent, mens i bydel Stovner var den på 48,5 prosent.

Ingen tydelig sammenheng

Forskjellene i valgdeltakelsen for Oslo kan i hovedsak tilskrives den demografiske sammensettingen i befolkningen. Felles for bydelene Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud er at disse befolkningen her har lavest utdanningsnivå, høyest andel arbeidsledige og høyest andel av innvandrere i Oslo. Dette er grupper som ofte er hjemmesittere ved valg. Likevel skiller ikke disse bydelene seg vesentlig fra byen i selve stemmegivningen ved årets valg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke mulig å se noen tydelig sammenheng mellom forskjeller i valgdeltakelse i de ulike bydelene i byen, og hvilke partier som gjør det godt ved dette valget.

Høyre går klart mest frem i disse fire bydelene. Samtidig går Arbeiderpartiet mer tilbake her enn i resten av byen.

Stovner er den bydelen Høyre går mest frem i. Dette er også bydelen som har en høyest andel av befolkningen som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Bydel Bjerke hadde lav valgdeltakelse og Arbeiderpartiet var størst der ved forrige valg, i år ble Høyre størst i denne bydelen.

Det er derfor ikke mulig å se noen tydelig sammenheng mellom forskjeller i valgdeltakelse i de ulike bydelene i byen, og hvilke partier som gjør det godt ved dette valget. De borgerlige partiene, og særlig Høyre, gjorde et godt valg i hele byen. Arbeiderpartiers velgerflukt er enorm i hele byen, men størst i Oslo øst.

Høyere valgdeltakelse ville gitt nokså likt resultat

Videre viser også artikkelen at SSB tidligere har undersøkt hva konsekvensene ville vært dersom det var jevnere valgdeltakelse mellom bydelene i Oslo. Med bruk av tall fra valgene i 2007, 2011 og 2015 har SSB simulert valgresultatet i Oslo hvis valgdeltakelsen var lik i alle bydeler. Resultatet er at det ikke ville vært store endringer i valgresultatet dersom bydelene i øst hadde samme deltakelse som bydelene i vest.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyre ville gått noe tilbake, og Arbeiderpartiet ville gått noe frem. De andre partiene i valget ville utjevnet disse utslagene, noe som ville gitt et nokså likt resultat.

Det etterlatte inntrykket ved å gi Audun Lysbakken rett, er at borgerlig side kun vant valget på grunn av høy valgdeltakelse i Oslo vest, på bekostning av den lave valgdeltakelsen i Oslo øst. Dette er faktisk helt feil.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).