Åpen for alle - alltid

Tilbake til fortiden?

En Easee-lader for elbil i en garasje i Nittedal.
En Easee-lader for elbil i en garasje i Nittedal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Har du først introdusert en fossilbil i markedet, så blir den fort værende på veien og forurenser dermed i to tiår framover.

Stemmer: Christina Bu
Generalsekretær i Norsk elbilforening

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal vi nå klimamålene verden har satt seg, må vi slutte å slippe ut CO2 . Det betyr i praksis å slutte å brenne fossil olje, kull og gass alle steder vi kan. Fornybar energi vil være svært verdifullt for verden og vi må bruke den så effektivt vi bare makter. Da er det veldig underlig at TV 2-Brooms Bjørn Eirik Loftås drømmer om en satsing på forbrenningsmotoren.

Loftås mener Elbilforeningen bare bryr seg om elbilers konkurransekraft i nybilsalget, og minner om at blant alle biler på norske veier er den store majoriteten uansett fossilbiler. Men da må vi minne om tilbake: Det finnes knapt noen annen måte å elektrifisere bruktbilsalget på enn å elektrifisere nybilsalget først. Dagens nye elbiler er morgendagens brukte elbiler. Har du først introdusert en fossilbil i markedet, så blir den fort værende på veien og forurenser dermed i to tiår framover.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bjørn Erik Loftås viser omsorg for den etablerte bilindustrien ved å framelske de utdaterte ideene som gjorde at denne industrien havnet bakpå med elektrifiseringen i første omgang. Han forteller om hvor vondt og vanskelig og dyrt det er for tyske bilingeniører å utvikle ny teknologi, og lurer på om vi ikke i stedet burde satset mer på effektivisering av forbrenningsmotoren.

For å virkelig grave seg ned i fortiden, trekker Loftås fram halmstrået e-fuel.

Nettopp den nostalgiske kjærligheten til forbrenningsmotoren er mye av grunnen til at europeisk bilbransje kom seint på banen i elbilsatsingen. Det har kostet dem dyrt allerede, men om de nå skal tilbake på nostalgisporet, kommer Kodak-fella til å ramme dem på en måte det vil bli svært krevende å komme levende fra.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Og for å virkelig grave seg ned i fortiden, trekker Loftås fram halmstrået e-fuel. Om man er bekymret for dyre klimaløsninger, så er det en underlig strategi å peke på et drivstoff som trolig vil ha en pumpepris betydelig over dagens fossile drivstoff og som er svært energikrevende å produsere. Europa trenger betydelig med fornybar kraft i årene som kommer for å erstatte fossil kraftproduksjon, og denne vinteren har med all tydelighet vist at høye strømpriser smerter. Mener Loftås virkelig at vi skal søle bort verdifull fornybar kraft på å produsere dyrt og energikrevende e-fuel til personbiler, framfor å bruke strømmen direkte i elbiler som er mange ganger mer energieffektive?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når Kina konkurrerer godt på elbiler og batterier, er neppe løsningen å gå tilbake til sporet der man konkurrerer om marginale forbedringer på en fossil teknologi. I stedet burde Europa igangsette en helhetlig kraftsatsing på hele verdikjeden i den elektriske revolusjonen: Fra råvarer, til batteriproduksjon og elbiler om de skal kunne konkurrere med Kina og USA

Det er riktig at nybilsalget generelt går trått i en tid der husholdningene har langt mindre å rutte med, men det er uansett avgjørende at vi slutter å selge splitter nye fossilbiler. Norge er nær ved å nå det nasjonale klimamålet et enstemmig Storting har satt om utslippsfritt nybilsalg i 2025. Da er det verdt å rope varsko når man nær mållinjen ser at elbilandelen har flatet ut helt siden januar 2022. Klarer vi å ta det siste steget fra 80 til 100 prosent, vil det ha enorm betydning internasjonalt. Slik vil Norge demonstrere for verden hvor raskt klimaomstillingen av personbilsektoren kan gå.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).