Sindre Finnes er fritt vilt

Statsminister Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes.
Statsminister Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyres strategi er en øvelse i kynisme og ansvarsfraskrivelse. Det vil straffe seg.

Kommentar: David Stenerud
Redaktør, ABC Nyheter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyres tidslinje i Finnes-saken forsterket den allerede tydelige kommunikasjonsstrategien: Legge absolutt all skyld på Sindre Finnes for gjennom det å ta bort den skylden som ligger på Høyre-leder Erna Solberg. På den måten blir Erna uskyldig.

Erna siteres riktignok i innledningen til tidslinjen (les den nederst i saken) på at hun kunne gjort noe annerledes: «Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere».

Dette er Finnes-saken

  • Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler.
  • Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister.
  • Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen.
  • Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK.
  • Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden.
  • Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer.
  • Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken.
  • Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak.
  • Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken

Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

Samtidig kaster hun igjen ektemannen under bussen som en løgnaktig tølper, og fremstiller seg selv som offer og helt uten ansvar i saken:

«Alle kan vi selvfølgelig bli blendet av den tilliten vi naturlig har til mennesker vi er glade i, men min klare oppfatning var hele tiden at Sindre forstod utmerket godt at han ikke kunne handle aksjer som før, og hvorfor han ikke kunne gjøre det. Han har også selv gjentatt akkurat det mange ganger. Dessverre var det ikke sant».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Strategien er effektiv. Narrativet er svart-hvitt. Tydelig og enkelt. Men også fryktelig brutalt mot Sindre Finnes. Det tjener – uavhengig av ektemannens skyld – Høyre og Erna Solberg til liten ære. For nå er Sindre fritt vilt. For alle.

I kommentarfeltene må han tåle å bli kalt en «systematisk løgner» som «har løyet for sin kone i år etter år. Og dra(tt) henne ned i sin egen dritt».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det han har gjort er «verre enn utroskap».

«Han ser ut som en sosiopat» er «kriminell» og «usympatisk».

Han er en «bløffmaker», en «dust» og en «pengegrisk løgner».

Noen andre stemmer høres imidlertid etter hvert innimellom.

«Erna har ansvar og bør gå av. Sindre blir fremstilt som fryktelig. Han har ikke drept noen. Syns Høyres strategi er kvalmende», skriver en Facebook-bruker.

Her er det to poenger:

Det er forskjell på ansvar og skyld. Erna Solberg kan hevde hun er uten skyld til hun blir blå i fjeset. Hun har fortsatt ansvar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyres nådeløse kommunikasjonsstrategi får partiet til å virke usympatisk og umenneskelig i karakterdrapet på Sindre Finnes.

Begge forholdene utgjør et problem for partiet Høyre og Erna Solberg.

Å gi Sindre all skyld og frita seg selv for alt ansvar fremstår ikke redelig og rettferdig.

De er helt avhengig av at Erna blir sett på som en kjærlig kone som ikke har gjort annet enn det enhver annen kjærlig kone kunne gjort; stolt på det ektemannen fortalte henne.

Partiet og partilederen er også helt avhengig av å fremstå redelige og rettferdige.

Å gi Sindre all skyld og frita seg selv for alt ansvar fremstår ikke redelig og rettferdig.

Høyres tidslinje gjorde ingenting for å belyse saken til Erna Solbergs og Høyres fordel. Det finnes utelatelse og tidslinjen forsterker inntrykket av at både Erna og Høyre kunne og burde reagert raskere.

Tidslinja bidro ikke til å flytte ansvaret bort fra Erna Solberg med så mye som en millimeter. I stedet forsterket det inntrykket av et parti og en partileder som kynisk hamrer på ett narrativ, der Sindre Finnes blir ofret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vil komme flere ofre om Høyre og Erna Solberg fortsetter å nekte å ta ansvar.

Tilliten til politikerne våre fortsetter å svekkes. Selve demokratiet er et offer når de som er gitt ansvar av folket ikke tar det.

Til slutt vil det være partiet Høyre som må betale prisen. Den kan bli dyr.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).

Høyres tidslinje

Her er Høyres egen tidslinje over aksjehandel-saken som viser hva Erna Solberg visste og når hun fikk vite det:

Onsdag 30. august:

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

Torsdag 31.august:

Klokken 20.52 publiserer E24 saken «Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister».

Fredag 1.september:

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

Spørsmålene blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

Mandag 4.september:

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

Onsdag 6.september:

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

Torsdag 7.september:

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

Fredag 8.september:

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

Søndag 10.september:

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

Mandag 11.september (valgdagen):

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

Tirsdag 12.september:

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge fram alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

Onsdag 13.september:

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

Torsdag 14.september:

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

Fredag 15.september:

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

Filen som er delt med pressen, er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.