Kun Frp kan løse krisen i eldreomsorgen

Med konkurransestyrt leveranse av omsorgstjenester, der vedtak om hjelp fattes gjennom Nav, kan mange av problemene med eldreomsorgstjenestene løses, mener Frp-politiker Carl I. Hagen.
Med konkurransestyrt leveranse av omsorgstjenester, der vedtak om hjelp fattes gjennom Nav, kan mange av problemene med eldreomsorgstjenestene løses, mener Frp-politiker Carl I. Hagen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

I flere TV-debatter har utfordringene og problemene i eldreomsorgen vært et stort og viktig tema. De andre partier snakker og snakker, men har ingen løsninger. Det har Frp.

Stemmer: Carl I. Hagen
Stortingsrepresentant (Frp), medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

I TV 2s partilederdebatt 29. august påpekte Arill Riise flere ganger mangel på penger som en årsak til mangler i eldreomsorgen, og det er selvsagt riktig. Nå er det kommunene som i sitt budsjett setter av penger til hjemmehjelp, hjemmesykepleie, plasser med heldøgnstjenester og sykehjemsplass. Det er således den sum penger som blir satt opp i kommunebudsjettet som styrer tilbudet, og ikke behovet for tjenester i befolkningen. Det er dette som må snus, slik at det blir behovet for tjenester som styrer tilbudet, altså at penger brukes basert på behovet for tjenester.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Slik er det faktisk på veldig mange poster på statsbudsjettet, både på inntekts- og utgiftssiden, også helt identisk med eldreomsorgstjenester, særlig i folketrygdsystemet. Når en lege sykemelder en person, mottar den sykemeldte penger fra folketrygden etter et regelverk. Når en person blir arbeidsledig, mottar vedkommende arbeidsledighetstrygd fra folketrygden etter et regelverk. Når Nav vedtar at en person er blitt ufør etter sykdom eller ulykke, mottar vedkommende uføretrygd etter et regelverk. Folketrygden betaler svangerskapspenger etter et regelverk, og folketrygden betaler alderspensjon etter et regelverk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Penger til betaling for eldreomsorgstjenester bør overføres fra kommunebudsjetter til folketrygdsystemet.

Det er behovet som styrer pengebruken. Dette prinsippet bør også legges til grunn for alle eldreomsorgstjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flytt vedtaksansvaret til Nav

De ansatte i kommunene fatter vedtak om å tildele et antall timer hjemmehjelp eller timer med hjemmesykepleie eller en sykehjemsplass. Dette kan flyttes til Nav-systemet, og penger til betaling for eldreomsorgstjenester bør overføres fra kommunebudsjetter til folketrygdsystemet basert på et regelverk. Da blir det behovet for tjenester som styrer pengebruken, akkurat som for de nevnte andre utbetalinger.

Mangel på penger er et argument som blir borte idet det er vedtaket om tildeling av tjenester som styrer pengebruken. Slik innføres også valgfrihet for forbrukeren som får vedtak om tjenester fra Nav. Bruker eller pårørende kan velge blant godkjente og autoriserte leverandører av tjenesten. Kommunene kan så selvsagt produsere alle tjenester og pålegges til å fremskaffe tilstrekkelig kapasitet i tjenestene, og det vil ikke være mangel på penger som medfører en rasjonering av eldreomsorgstjenester slik som det er i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkurranse er løsningen

Samtidig vil det åpnes for flere tjenesteleverandører i mange litt større kommuner, slik at brukere eller pårørende kan velge en annen leverandør hvis de er misfornøyd med den de først mottar tjenester fra. Det blir på linje med når vi selv velger dagligvarebutikk, klesbutikk, skobutikk, frisør, elektriker, rørlegger, bilmerke, elektronikkbutikk, hotell, restaurant, drosje, og så videre.

Det blir konkurranse mellom de ulike leverandørene om å være best for å få flest mulig brukere, og leverandørene må hele tiden sikre seg fornøyde brukere/pårørende. Da blir mitt håp om å slippe eldreomsorgstjenester i en norsk valgkamp oppfylt, fordi det ikke er noen problemer. Dessverre tror jeg ikke jeg vil oppleve det, fordi de øvrige politiske partiene vil fortsette med det nåværende rasjoneringssystemet som i mine 50 år som politiker har vært der hele tiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De øvrige partier har både nasjonalt og lokalt bestemt, og så prøver de på nytt å love løsninger uten å beskrive hvorledes.

Kun vi kan.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).