Bilfritt byliv er bra for business!

Oslofolk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold, og at det blir mindre biltrafikk. De bruker også parker og friområder mer. Det er ingen hemmelighet at tiltak som er godt for flora og fauna også skaper trivsel blant folk, skriver Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.
Oslofolk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold, og at det blir mindre biltrafikk. De bruker også parker og friområder mer. Det er ingen hemmelighet at tiltak som er godt for flora og fauna også skaper trivsel blant folk, skriver Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Blomster og bier, i stedet for parkering og biler, er en gavepakke til storbyene våre både for folk og næringsliv.

Stemmer: Arild Hermstad
Leder (fung.) i Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Stemmer: Bjørn Kjærand Haugland
Administrerende direktør i Skift Næringslivets Klimaledere

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne debattartikkelen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Nå i sommer ble verdens varmerekord slått fire dager på rad, og årets juni er den varmeste noensinne. Ekstremværet «Hans» er en kraftig og svært kostbar påminnelse om alvoret i situasjonen.

Vi må handle, og det må skje raskt.

Oslo har et ekstra ansvar

Oslos klimakutt og stadig grønnere by vil kunne skape en boom for et tilpasningsdyktig næringsliv.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Den grønne omstillingen i Oslo er bra for så mange ting. Klimagasser reduseres, mer natur skaper mat til våre små summende venner, byen blir vakrere og folk trives bedre.

Når folk trives bruker de også mer tid i byen, og det er også bra for næringslivet. Som Norges hovedstad og største by, har Oslo et ekstra ansvar for å gå foran i det grønne skiftet.

Vi oppfordrer regjeringen til å gjøre et krafttak for klima, natur og folk, som monner. Utslipp av klimagasser i Norge falt i fjor med kun 0,5 prosent fra 2021 til 2022, og regjeringa har ikke tiltak på blokka som tar oss i nærheten av 55 prosent kutt fra 1990-nivå, innen 2030.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I henhold til Klimakontrollen vil dagens politikk først ta oss til 2030-målene i 2043. Dette er uholdbart for samfunnet og kloden.

Et fyrtårn i klimanatta

Psykologien er klar på at handling skaper holdning, og vi ser at klimaengasjementet i befolkningen er i fall, etter det store klimaåret 2019.

Norge trenger en kraftig klimasats, med et brølende folkelig engasjement i ryggen. Situasjonen er svært alvorlig, for vi vet at folkelig oppslutning om tøffe klimatiltak er den viktigste og vanskeligste forutsetningen å få på plass for å ikke bare delta i, men faktisk vinne klimakampen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Et fyrtårn som viser vei i klimanatta, er Oslo. Som eneste storby i Norge kutter hovedstaden utslipp, samtidig som byrådet lykkes med tiltak som gjør byen bedre å bo i.

Som eneste storby i Norge kutter hovedstaden utslipp, samtidig som byrådet lykkes med tiltak som gjør byen bedre å bo i.

Osloundersøkelsen viser at oslofolk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold, og at det blir mindre biltrafikk sammenlignet med 2018. De bruker også parker og friområder mer. Åtte av ti trives i byen. Det er ingen hemmelighet at tiltak som er godt for flora og fauna også skaper trivsel blant folk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo går så det suser

Mer interessant er det kanskje derfor, og med tanke på å få med seg brede lag av befolkninga, å se at også redusert trafikk er bra butikk.

På 80-tallet var handelen i Oslo konsentrert i indre by: To tredjedeler av handelen skjedde innenfor ring 1. Fra ti år tilbake og frem til i dag, er situasjonen snudd på hodet.

Den bilbaserte byutviklingen som fikk styre byen lenge, førte til endring i handelsmønstre, inkludert en fremvekst av store aktører som kjøpesentre og varehus. Det har etterlatt i underkant av en tredjedel av transaksjonene innenfor ring 1.

Betyr dette at myten om butikkdød i sentrum er sann? Og skyldes dette i så fall byrådets engasjement for bilfritt byliv? Svaret er nei. Det finnes ikke tall, når vi ser på totalen, som tilsier butikkdød i Oslo sentrum.

Osloanalysen fra 2015, 2019 og 2022 viser tvert imot at handelsstanden i sentrumsbydelene, i likhet med Oslo for øvrig, opplever vekst i sysselsetting og omsetning. Hovedårsaken til at Oslos næringsliv blomstrer, er at den økonomiske kaka har blitt større. Oslo er en attraktiv by, med vedvarende høy tilflytning av beboere og bedrifter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette, kombinert med en kommuneøkonomi som nyter høyeste finansielle rating, år etter år, gir igjen kommunen gode lånebetingelser, som igjen betyr at oslofolket får gode velferdstjenester. Oslo går så det suser.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).