Anette Trettebergstuens avgang øker presset mot Tonje Brenna

Anette Trettebergstuens avgang fredag vil legge press på Tonje Brenna. At dette nå er blitt en krevende og politisk vanskelig sak for et presset Arbeiderpartiet ved inngangen til sommerferien i et valgår, er et understatement, skriver Magnus Takvam.
Anette Trettebergstuens avgang fredag vil legge press på Tonje Brenna. At dette nå er blitt en krevende og politisk vanskelig sak for et presset Arbeiderpartiet ved inngangen til sommerferien i et valgår, er et understatement, skriver Magnus Takvam. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Trettebergstuens avgang gjør at også Brennas sak kan bli mer krevende for henne og Støre enn det lå an til i går, skriver Magnus Takvam, Altingets politiske kommentator.

Stemmer: Magnus Takvam
Politisk kommentator for Altinget

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Hvorfor må ikke Brenna også gå?

Gjennomgangstonen under statsministerens pressekonferanse fredag formiddag, handlet om forskjellen på Trettebergstuen og Brennas brudd på habilitet. Uten å ta stilling til eller å gradere alvoret i de to statsrådenes brudd fra min side, har Støre opplagt et politisk behov for å legitimere begge avgjørelsene: «Tonje fortsetter – Annette går» fordi han selv har sanksjonert og gått god for dem.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Derfor var også Støre argumentasjon tydelig under pressekonferansen. Trettebergstuens brudd var langt alvorligere enn Brennas. Støre la vekt på omfanget – det var flere utnevnelser, og de hadde også skjedd etter advarsler fra embetsverket. En av de alvorligste sakene som ble trukket fram, handlet om et suppleringsvalg til stiftelsen Norsk Folkemuseum våren 2023, etter at et medlem hadde trukket seg. Trettebergstuen nevnte i et internt møte i politisk ledelse sin venn Bård Nylund som en kompetent kandidat, men «sa samtidig at jeg var inhabil og ba min statssekretær ta saken videre til avdelingen.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Statssekretær: Vi forsøkte ikke å omgå reglene for habilitet

På pressekonferansen svarte Støre bekreftende på VGs tolkning og spørsmål om denne utnevnelsen, og sa dette saksforholdet var et av de alvorligste i Trettebergsstuens brudd på habilitetsregelverket.

VG:» Det framstår jo som en omgåelse av regelverket å få en statssekretær til å fremme et navn du gjerne ville ha utnevnt?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre: «Det er ikke i tråd med regelverket, nei!»

Den aktuelle statssekretæren Odin Adelsten Aunan Bohmann, avviser i et innlegg på Facebook fredag denne tolkingen og sier hans oppfølging ikke handlet om å omgå regelverket: «Fra første stund for meg, var det helt åpenbart at dette dreide seg om at statsekretæren (meg) håndterer saken rent praktisk.»

Trettebergstuen viste under sin pressekonferanse til at hun ikke var klar over reglene på dette viktige punktet. Hun trodde det var mulig for henne, også i saker der hun var inhabil, å foreslå navn til ulike verv, men at et settedepartement da overtok den videre behandling:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Dette har vært en praksis i mitt departement lenge og også før min tid.»

Altinget har ikke fått bekreftet at denne praksisen har vært vanlig under tidligere regjeringer, og vil opplagt være et tema for kontrollkomiteens videre undersøkelser.

Trettebergstuen blir målestokken

Da Tonje Brenna denne uken gikk ut og la kortene på bordet, var den vanlige vurderingen at saken ikke var alvorlig nok til at hun måtte forlate sin post som kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet. Fremdeles er det den mest sannsynlige utgangen, men Trettebergstuens avgang gjør at også Brennas sak kan bli mer krevende for henne og Støre enn det lå an til i går.

Årsaken er rett og slett at en del forhold i begge eksempler har fellestrekk, og grensen for hva som utløser en statsråds avgang kan virke vilkårlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Både pågående medier og opposisjonspartier vil fortsette presset langs dette sporet og bruke Trettebergstuens sak som et refransepunkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontrollkomiteen vil utvide sine spørsmål

Stortingets Kontrollkomité skal ha et ekstraordinært møte neste uke, og vil da utvide sine spørsmål, utover Tonje Brennas sak. Komiteleder Peter Christian Frølich sier det er viktig for komiteen å få bedre svar på hvilken praksis regjeringen har hatt i denne typen saker generelt, og hvordan den sikrer at intensjonen i habiltetsreglene blir etterlevd.

Venstre har for sin del foreslått at komiteen må gå gjennom alle saker der det har vært inhabilitet i behandlingen.

Jonas Gahr Støre understreket gang på gang under pressekonferansen at regjeringen fra dag én har hatt en grundig gjennomgang med samtlige statsråder om regelverket, men at det i siste instans også er den enkelte statsråds ansvar å sørge for at tilliten til at utnevnelser er basert på saklige kriterier, erfaring og kompetanse – og ikke er rene vennetjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et etterlatt inntrykk etter dagens pressekonferanser, er at, selv om statsråden har og må ta det politiske ansvaret, også er grunn til å undersøke om embetsverket gjør en god nok jobb.

At dette nå er blitt en krevende og politisk vanskelig sak for et presset Arbeiderpartiet ved inngangen til sommerferien i et valgår, er et understatement.

( Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).