EU er ikke all verden

SVs Heming Olaussen, svarer Victoria Engebretsens utfordring på partiets EU-politikk.
SVs Heming Olaussen, svarer Victoria Engebretsens utfordring på partiets EU-politikk. Foto: NTB / Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal vi ha en opplyst offentlig debatt, trenger vi mer nøkterne beskrivelser av hva EU er og hva et EU-medlemskap ville ha betydd for Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Heming Olaussen
Leder i SVs EU-/EØS-utvalg

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Victoria Engebretsen, deltaker på det høyreorienterte «Civita-akademiet», ønsker å utfordre SVs EU-standpunkt. Engebretsen serverer en rekke dristige og udokumenterte påstander om hva EU er, uten å prøve å begrunne dem: EU er «den mest solidariske løsningen vi har i vår menneskealder», «det største og viktigste frihetsprosjektet siden andre verdenskrig» og «sikrer muligheter til millioner av mennesker», for å nevne noe.

En påstand er jeg likevel enig i, og det er ønsket om en bred og opplyst debatt både om EU og Norges tilknytning til EU. Da håper jeg på høyere presisjonsnivå fra ja-sida i fortsettelsen. Skal vi ha en opplyst offentlig debatt, trenger vi mer nøkterne beskrivelser av hva EU er og hva et EU-medlemskap ville ha betydd for Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
  • Dette er Altinget

    Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

  • Les også på Altinget: Svein Roald Hansen (Ap): Uredelig, Vedum!

Styrke demokratiet, ikke svekke det

SVs hovedargument mot norsk medlemskap i EU – og EØS-avtalen – er folkestyret. Vi ønsker å styrke demokratiet, ikke svekke det. EU flytter makt vekk fra folkevalgte organer og over til overstatlige organer der innbyggere har svært liten påvirkning. Resultatet er avmakt og lav valgdeltakelse. At et fåtall norske representanter vil få en plass «rundt bordet» veier ikke opp for den økte avstanden til beslutningene som det store flertallet i Norge vil få.

At et fåtall norske representanter vil få en plass «rundt bordet» veier ikke opp for den økte avstanden til beslutningene som det store flertallet i Norge vil få.

Heldigvis finnes det internasjonalt samarbeid som ikke innebærer å ofre demokratiet. SV støtter helhjerta opp om FN, som er et system med begrensa overnasjonalitet, basert på folkesuverenitetsprinsippet. Gjennom arbeid i det systemet har Norge blant annet stått i spissen for forbud mot klasebomber og landminer - på globalt nivå. SV mener dessuten at Norge bør utøve enda sterkere praktisk solidaritet med den fattige delen av verden, snarere enn å mure seg inne med likesinna land for å ivareta egne europeiske interesser. For eksempel når det gjelder konkurransen om metaller og mineraler til «grønn» industri, og den stadige rivaliseringa som pågår mellom et EU med stormaktsambisjoner, USA og Kina.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dristig øvelse å fremstille EU som solidarisk

Å framstille EU som solidarisk med verdens flyktninger, slik Engebretsen prøver på, er en dristig øvelse. EU har vel snarere spilt fallitt. En ting er at EU har skapt mange av flyktningene, gjennom en knallhard konkurransepolitikk overfor afrikansk småindustri og sjølforsyning, og ved europeisk overfiske utafor afrikanske kyster. En annen ting er at unionen har inngått avtaler med autoritære regimer – som Tyrkia og Libya – for å holde flyktninger og migranter borte fra Europa.

Milliarder brukes på interneringsleire, overvåking og politiinnsats for å stenge folk i nød ute fra europeisk fastland. Tusenvis har omkommet på sin farefulle ferd over Middelhavet. Har ikke Engebretsen lest noe fra Leger uten grenser, Amnesty International eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner om forholdene flyktninger utsettes for, blant annet av Schengen- politiets spesialstyrke Frontex? Vi kan anbefale lesning av rapporten fra EUs eget antikorrupsjonsbyrå Olaf, som har kommet med sviende kritikk av EU-praksisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

EØS-avtalen er ensidig

SV ønsker mer debatt om EU, og om EØS. Regjeringa har satt ned et utvalg som skal evaluere EØS- avtalen, og gjennomgå unionens avtaler med blant annet Sveits, UK og Canada. Det er bra, men utilstrekkelig. SV mener det burde stått i mandatet at man skulle ha utredet alternativer til EØS. SV ønsker å erstatte den udemokratiske EØS-avtalen med en vanlig tosidig handelsavtale, slik EU har med de aller fleste land. EØS-avtalen er, slik Audun Lysbakken formulerte det, abonnement på høyrepolitikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det plager kanskje ikke Engebretsen, men norsk fagbevegelse, miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre i vårt land som ønsker et styrka demokrati og kortere vei fra folk til folkevalgte bør bekymre seg. EØS-avtalen er ensidig, på EUs premisser, og undergraver norsk folkestyre. Svaret på det problemet er ikke fullstendig underleggelse under Brüssel, men et sterkere nasjonalt folkestyre i et sjølstendig land i verden. Et Norge som i sterkere grad støtter og allierer seg med den store verden omkring oss, og ikke opptrer som haleheng til den eurosentrismen som i dag preger EU og mange EU-land.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).