Nedleggingen av ABC-enheten er ABC i prioritering

Nyheten om at ABC-enheten på Oslo universitetssykehus skal legges ned, har skapt sterke reaksjoner. I 2022 hadde enheten 388 fødsler, som utgjorde 4,6 prosent av fødslene på OUS.
Nyheten om at ABC-enheten på Oslo universitetssykehus skal legges ned, har skapt sterke reaksjoner. I 2022 hadde enheten 388 fødsler, som utgjorde 4,6 prosent av fødslene på OUS. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle gravide og fødende fortjener å få like tett oppfølging som på ABC-enheten på Ullevål. Men i valget mellom å opprettholde et tilbud for de aller friskeste og mest ressurssterke fødende, og å fordele knappe ressurser jevnt mellom alle, har sykehuset valgt det siste.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Silje Sjursen Skiphamn
Nisjeredaktør Helse, Altinget

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne analysen ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med)

Tirsdag kom nyheten om at Oslo universitetssykehus (OUS) legger ned ABC-enheten fra 4. mars. I 25 år har den jordmorstyrte enheten gitt gravide, fødende og barselkvinner tett oppfølging av kjent personale. Tilbudet har vært populært både blant pasienter og jordmødre.

Men tilbudet har ikke vært for alle. For det første må man si nei takk til medikamentell smertelindring som epidural, under fødselen. På ABC er det badekar, akupunktur og avspenning som gjelder.

Det har heller ikke vært ubegrenset med plasser på ABC-enheten. I 2022 hadde enheten 388 av totalt 8271 fødsler, altså 4,6 prosent av fødslene på OUS. Det var en nedgang fra fem prosent året før, som skyldtes at ABC-enheten var sommerstengt i 2022.

Les også på Altinget: Ingvild Kjerkol: Alle skal ha en fastlege å gå til

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Strenge kriterier

I tillegg er det strenge kriterier for hvem som får føde på ABC, blant annet:

  • Du kan ikke ha alvorlige kroniske sykdommer som krever medisinering.
  • Du kan ikke være overvektig (KMI < 30 før graviditet).
  • Du kan ikke ha tatt keisersnitt tidligere.
  • Du kan ikke ha hatt alvorlige komplikasjoner tidligere (f.eks. store blødning eller alvorlig svangerskapsforgiftning).
  • Du kan ikke røyke eller snuse.
  • Du kan ikke ha fylt 36 år som førstegangsfødende eller 40 år som flergangsfødende.
  • Du kan ikke ha svangerskapsdiabetes.

Et tilbud for de få

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

At ABC-enheten ikke er for hvem som helst, vises også i søknadsprosessen for å få plass der. Man må selv sende en skriftlig, egenskrevet søknad. Lege eller jordmor kan ikke skrive søknaden for deg, og du må fortelle om seg selv og hvorfor du ønsker å føde på ABC.

Det har medført at det er de mest ressurssterke som har fått plass der. Dette er også noe av bakgrunnen for de sterke reaksjonene som har kommet på nedleggelsen. Kvinner som har født på ABC, tilhører en samfunnsklasse som vet hvordan de skal få oppmerksomhet i mediene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen tvil om at mange har hatt gode opplevelser på ABC-enheten. De har fått tett oppfølging i svangerskapet, og under fødselen møter de jordmødre de kjenner fra før. Det samme personalet er der for dem de første – for mange tøffe – dagene, når kroppen skal leges og barnet ammes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kvinner som har født på ABC, tilhører en samfunnsklasse som vet hvordan de skal få oppmerksomhet i mediene.

I en ideell verden hadde alle kvinner fått et like bra tilbud, men slik er det ikke. Hvis man ikke er frisk nok, ung nok eller ressurssterk nok, må man nøye seg med det ordinære tilbudet. Det samme gjelder for kvinner som ønsker seg medikamentell smertelindring under fødselen.

Fortjener ikke de også romslig badekar på fødestua, rolige og behagelige omgivelser og kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor, slik som ABC kan tilby?

Politikerne har ansvaret

I likhet med alle andre sykehus i Norge, har OUS fått svært stramme økonomiske rammer i år. Bevilgningene over statsbudsjettet kompenserer ikke for prisstigningen, og alle helseforetak i hele landet sliter nå med å få budsjettene sine i balanse. OUS må finne kutt som tilsvarer 500 årsverk, og fødeavdelingen må ta sin andel.

Ledelsen ved OUS argumenterer i tillegg med at det har vært 1100 færre fødsler det siste året, og at det er mangel på jordmødre. Antall fødestuer skal reduseres fra 20 til 17, og da vil stenging av ABC-enheten gi minst negative konsekvenser, oppgir OUS-ledelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fordømmelsen av nedleggingen har vært tverrpolitisk. Samtidig har partiene til de fleste politikerne som har kritisert prioriteringen i pressen, et medansvar for at situasjonen er som den er. De har etter tur sittet i regjering og opprettholdt helseforetaksmodellen som overlater til foretakene å prioritere innenfor de rammene de får.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingen av partiene har sørget for at det har blitt utdannet nok jordmødre til å håndtere konsekvensene av de politiske vedtakene de selv står bak. Høyre, Frp, Venstre, Rødt, KrF og Pasientfokus har for eksempel vedtatt å rettighetsfeste hjemmebesøk av jordmor innen én uke etter fødsel. Og Frp, Ap og SV har sørget for at alle gravide skal få tidlig ultralyd.

Enkelte av dem som har gått hardt ut mot nedleggingen av ABC-enheten, har heller ikke sørget for mer penger til fødselsomsorgen. Som Venstre-leder Guri Melby, som ikke hadde ekstra penger til verken sykehusene eller flere jordmødre i sitt alternative statsbudsjett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tvinges til å prioritere

Nå er det blodig alvor og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har få trøstende ord å komme med. Hun har bedt sykehusene om å finne ut hva de kan gjøre mindre av, hva som skal prioriteres bort. Nedleggingen av ABC-enheten er en slik prioritering.

Men helseministeren har også kommet med et annet oppdrag til sykehusene. Hun har bedt dem om å se på finansieringen av fødselsomsorgen for å «sikre at inntekts- og budsjettmodeller understøtter tjenesten på en ønsket måte». Dette er en konsekvens av at sykehusene i dag får svært dårlig betalt for ukompliserte, normale fødsler.

Kanskje vil gjennomgangen Kjerkol har beordret på sikt, gjøre fødsler mer lukrativt for sykehusene, men det hjelper ikke på den akutte økonomiske situasjonen OUS står i nå.

I valget mellom å opprettholde et tilbud for de aller friskeste og mest ressurssterke fødende, og å fordele knappe ressurser jevnt mellom alle, har sykehuset valgt det siste. Det er ABC i prioritering.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).