Fem prinsipper for framtidens energipolitikk

På METCentre utenfor Haugesund er det i dag to flytende havvindturbiner i drift, Zefyros (som var første i sitt slag) og TetraSpar.
På METCentre utenfor Haugesund er det i dag to flytende havvindturbiner i drift, Zefyros (som var første i sitt slag) og TetraSpar. Foto: Carina Johansen / NTB

Ingen vil ha vind på land. Ingen vil ha ny vannkraft. Det er omdiskutert om vi skal bygge havvind. Utbygging av nett kalles monstermaster. Men alle vil ha billig strøm. Dette er energiens dilemma. Framtidas strømpriser avhenger av om vi klarer å løse det på en troverdig og god måte.

Stemmer: Marianne Sivertsen Næss
Stortingsrepresentant (Ap) for Finnmark, leder, energi- og miljøkomiteen

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

(Denne kommentaren ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

I dag er tilgangen på fornybar kraft en forutsetning for å nå våre klimamål og skape ny grønn vekst i hele landet. Med en aktiv stat med vilje til å ta tydelige grep skal vi gripe de store mulighetene. Kunnskapen vi har fått gjennom vannkraften og oljenæringen er vårt beste kort på vei mot fornybarframtida. Det grønne skiftet byr på nye muligheter for Norge og norsk industri.

Uakseptabelt høye strømpriser

Dagens strømpriser fungerer ikke for folk, for næringsliv eller industri. De svir i folks lommebok og på bunnlinja til bedriftene. Folk er forbannet, og det skjønner jeg godt. Vi har bygd et helt land basert på rik tilgang til rimelig strøm. Kortsiktig er belastningen av høye strømpriser løst med ulike strømstøtteordninger.

For Arbeiderpartiet er svaret mer kraft og mer fordeling.

Det viktigste spørsmålet for norske politikere det neste året er derfor hvordan vi igjen kan få levelige strømpriser. Men det er også å løfte blikket og se litt lenger fram i tid. Akkurat nå endres verden rundt oss i et enormt tempo. Vi er i gang med å bygge landet på nytt, og å bygge de næringene som skal gi Norge arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet i framtida. Den første oppgaven er å få levelige strømpriser – den andre oppgaven er å bruke kraft til å bygge landet.

Vi produserer for lite kraft

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Da må vi bare begynne med en erkjennelse: Vi produserer for lite kraft. Sør-Norge kan styre mot et kraftunderskudd allerede i 2026. Det kommer til å gi oss høyere strømpriser, og det kommer til å stoppe utvikling.

For Arbeiderpartiet er svaret mer kraft og mer fordeling.

Mer kraft, fordi det er det mest effektive vi kan gjøre for lavere strømpriser. Mer fordeling, fordi konsekvensene av høye strømpriser treffer urettferdig og uforutsigbart.

Fem prinsipper for energipolitikken

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi skal ha en pragmatisk tilnærming til konkrete verktøy, men med noen grunnleggende prinsipper som ligger til grunn.

Særlig fem prinsipper bør ligge til grunn for framtidens energipolitikk.

  1. Priser til å leve med for folk i hele landet. Veien til lave priser går gjennom rik tilgang på rimelig kraft. Høye priser er først og fremst et symptom på at det er for lite kraft tilgjengelig i forhold til forbruket. Vi skal sikre lave priser gjennom å sikre det norske kraftoverskuddet.
  2. Felles kontroll over energiressursene. Evigvarende ressurser bør holdes under offentlig kontroll gjennom et sterkt offentlig eierskap. En kombinasjon av statlige selskaper, høy beskatning og utnyttelse av utenlandsk kapital og kompetanse, legger grunnlaget for enorme inntekter til skole og helse gjennom mange tiår. Markedet bør brukes som en effektiv tjener, men kan ikke være herre over politikken.
  3. Energipolitikken skal underbygge norske interesser og demokratisk utvikling i Europa. Invasjonen av Ukraina og de påfølgende krigsprisene på energi har vist sårbarheten av å gjøre seg avhengig av autoritære regimer. Norge skal bidra til å trygge demokratienes uavhengighet fra autoritære regimer, og sikre demokratisk utvikling. Uten norsk gass ville krisen i Europa vært mye, mye større. Det neste året er testen på om demokratiene i verden klarer å holde sammen.
  4. Norge skal være en industrinasjon. Kraftoverskudd skal sikre industribygging i hele landet. Det innebærer å legge til rette for ny kraftproduksjon i hele landet. Det betyr også at vi må legge til rette for en effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av nett, slik at kraften kommer fram dit man trenger den.
  5. Solidaritet med framtidige generasjoner og naturens egenverdi. Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Innen 2030 må verden halvere utslippene av klimagasser og det haster med tiltak for å unngå en global oppvarming på over 1,5 grader. For Arbeiderpartiet skal natur og klima være rammen rundt all politikk. Utbygging av fornybar energi må skje i tett dialog med lokalmiljøet og følges av gode faglige utredninger. Utbygging av nødvendig kraft må alltid skje på den måten som er mest skånsom for naturen slik at det totale trykket på naturen ikke blir for stort.


Mer kraft, mer fordeling

På tross av et krevende bakteppe, er vi ganske heldige i Norge. For det er også en tid full av muligheter som vi må disponere på en god og framtidsrettet måte. Det grønne skiftet åpner fantastiske muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping, for de som er på ballen.

Det er her våre ambisjoner ligger. Vi skal kutte utslipp, skape jobber og sikre folk og bedrifter nok ren og rimelig fornybar kraft. Vi har fantastiske muligheter de neste årene.

Gjennom Arbeiderpartiets kraftpolitikk skal vi skape og dele. Vi skal bygge og regulere. Vi skal sikre at rik tilgang på rimelig kraft er et konkurransefortrinn for norsk industri, og et gode for norske forbrukere. Svaret er mer kraft, mer fordeling.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).