Hunders rettssikkerhet er avhengig av kunnskap

Tirsdag vedtar Stortinget en ny hundelov. Den er langt bedre enn den forrige mener Noah. Men én ting mangler. Illustrasjonsbilde,
Tirsdag vedtar Stortinget en ny hundelov. Den er langt bedre enn den forrige mener Noah. Men én ting mangler. Illustrasjonsbilde, Foto: Inna Reznik / Shutterstock / NTB

Denne uken får Norge en ny hundelov. Den forrige loven har kostet mange hunder livet urettmessig.

Stemmer: Siri Martinsen
Veterinær i NOAH - for dyrs rettigheter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Allerede da dagens hundelov ble vedtatt i 2004, advarte Noah mot at hundens og eiers rettsvern sto svakt, og at hunder kunne bli avlivet på sviktende grunnlag. Loven var utformet som om hunder i seg selv var et problem, og bygget ikke på noe hundefaglig kompetanse.

Noah startet for alvor kampanjen for en ny hundelov som tar hensyn til kunnskap om hundens adferd og egenverdi, i forbindelse med vår kamp for at hunden Bob skulle få leve, som startet i 2015. Da hadde Noah engasjert seg i en rekke saker over mange år, hvor hunder ble dømt til avliving på sviktende grunnlag.

Bobs sak var svært urimelig:

En politipatrulje på Grønland i Oslo, valgte å reagere på Bob uten at noe galt hadde skjedd, men fordi han var stor og sto bundet utenfor en butikk. Å binde hunder utenfor butikker er i seg selv ikke lov, men har ikke noe med hundens egenskaper å gjøre. Etter å ha stresset Bob med en ufaglig «adferdstest» utført på åpen gate av politibetjenter som innrømmet å ikke kunne noe om hund, mente politiet at de hadde grunn for avlivingsvedtak mot Bob. Dette bygget blant annet på at han trakk i båndet mot forbipasserende og hoppet opp for å hilse. Bob ble beskrevet som svært rolig og snill av uavhengige hundesakkyndige som utførte standariserte adferdstester på ham for eiers regning, etter at han ble tatt i politiets varetekt. Saken gikk helt til Høyesterett, med Noah som partshjelper, men retten dømte likevel Bob til døden fordi de mente det skal «være en lav terskel for avliving av hund».

Den nye hundeloven som nå blir vedtatt sier ikke at det skal være «lav terskel» for å ta en hunds liv. Tvert imot understreker forarbeidene at avliving skal være siste utvei, og at forebyggende tiltak og tiltak mot eier skal vektlegges. Det er eier som skal beskytte hunden mot å blandes inn i uheldige hendelser. Den nye loven er tydelig bygget på oppdatert faglig kunnskap om hund. Men én viktig endring mangler – og Noah mener det er helt essensielt at flertallet på Stortinget nå går inn for denne endringen – som Venstre, MDG, SV og Rødt sammen har foreslått: Krav om sakkyndig vurdering før politiet gjør avlivingsvedtak mot hunder.

Det er ikke riktig at politiet skal bestemme over hunders liv og død uten å ha kunnskap om dem.

Politiet har gjennom 18 år med dårlig praksis vist at de ikke har kunnskap om hunders adferd, og at de ofte tolker situasjoner med hund feil. Det er ikke rart at de ikke har slik kunnskap – dyreadferd er tross alt et eget fagfelt, og folk som selv har hund går gjerne på kurs og leser bøker om hundeadferd for å forstå sitt familiemedlem. Men det er ikke riktig at politiet skal bestemme over hunders liv og død uten å ha kunnskap om dem. Det riktige er at de da avkreves å søke hjelp hos folk som har slik kunnskap – hundesakkyndige.

Regjeringen foreslo selv krav om sakkyndig vurdering i første utkast til loven. Grunnen til at det nå er tatt ut, er at politiet mente det ble for mye arbeid for dem. Men det er et faresignal om politiet mener det er for mye arbeid for dem å kvalitetssikre svært inngripende vedtak med faglig kunnskap. Da betyr det at faren er til stede for at politiet ikke vil forholde seg til lovens gode intensjoner, og fortsette å se på avliving av hunder som en «lettvint løsning».

Det vil ikke være etter Stortingets vilje. Den nye loven skal stadfeste at hunder har egenverdi, og at god dyrevelferd er en forutsetning for trygt hundehold. Den nye loven skal øke rettssikkerheten til både hund og eier, og fremme forståelse for og kunnskap om hunder. For å sikre seg at dette blir realiteten også ute i felt i politiets daglige arbeid oppfordrer Noah stortingsflertallet – og særlig Høyre og Frp - om å stemme for forslaget om å ta inn krav om sakkyndig vurdering i loven.