Like mange kvinner som menn har «fuck you-money»

Kan du skille deg, si opp jobben og flytte til New York? Da har du mye fuck you-money.
Kan du skille deg, si opp jobben og flytte til New York? Da har du mye fuck you-money. Foto: Nick Starichenko / Shutterstock / NTB

Kun én av tre nordmenn har tilstrekkelig med sparepenger for å kunne endre sin livssituasjon, for eksempel å si opp jobben eller forlate et forhold. Like mange kvinner som menn har «fuck you-money» i bakhånd i tilfelle kriser.

Stemmer: Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet med mer enn 20 års erfaring innen personlig økonomi

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Yougov har på oppdrag for Nordnet nylig spurt 1000 nordmenn om de føler at de har nok egne sparepenger til å endre sin livssituasjon, for eksempel å si opp jobben eller gå fra partneren sin. 35 prosent av kvinnene svarer ja. Resten svarer nei eller vet ikke. Blant menn er andelen omtrent identisk: 34 prosent svarer ja.

Nordnet gjennomførte samme undersøkelse for to år siden, og da var det seks prosentpoeng flere menn enn kvinner som svarte ja.

Om det økonomiske forholdet mellom kvinner og menn har blitt mer likestilt etter to år med corona, er det neppe grunn til å hevde. Det er uansett positivt med små kjønnsforskjeller når det kommer til økonomi, synes jeg.

Å ha egne sparepenger som du har kontroll over handler rett og slett om å ha tilstrekkelig med penger til å kunne si «fuck you» til noe du ikke er fornøyd med. Det kan være at du har en jobb du ikke trives i, forlate et dårlig forhold eller flytte til et nytt sted.

«Fuck you-money» spesielt viktig for kvinner

Kvinner har i gjennomsnitt noe lavere lønn og noe lavere formue enn menn. Kvinner har i gjennomsnitt noe lavere lønn og noe lavere formue enn menn. Derfor kan oppsparte penger – «fuck you-money» – være spesielt viktig for kvinner.

Alle kan spare litt. Selv små månedlige beløp blir store med tiden.

Det er fortsatt betydelige lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, men forskjellene har blitt mindre de siste 20 årene, viser tall fra blant andre SSB. Dels skyldes forskjellene at kvinner fortsatt er mer hjemme med barna og oftere jobber deltid, men også at kvinner oftere velger yrker med lavere lønn.

I verste fall kan en ujevn økonomi gjøre det vanskelig, eller til og med umulig, for den økonomisk svakere parten å forlate et forhold de ønsker ut av.

Privat sparing kan styrke både din sikkerhet, din økonomiske selvtillit og følelsen av frihet.

Alle kan spare litt. Det handler om å sette av en sum hver måned som passer din egen lommebok. Selv små månedlige beløp blir store med tiden. Alle burde ha «fuck you-money» i bakhånd, mener jeg.

Lignende resultater i Norden

Nordnet har gjennomført den samme spørreundersøkelsen i alle de nordiske landene. Sverige har høyest andel respondenter som svarer ja på at de har nok egne sparepenger til å endre sin livssituasjon. Finland har lavest. Danmark ligger i midten, sammen med Norge.

At noe færre har spart opp «fuck you money» i Finland kan muligens forklares ved at landet har noe lavere BNP per innbygger, altså noen lavere kjøpekraft, enn de andre landene.

I alle de nordiske landene, unntatt Norge, er det noe flere menn enn kvinner som svarer at de har nok egne sparepenger til å endre sin livssituasjon. Men forskjellene mellom kjønnene er små, så likestillingen står sterkt i Norden.