Selvstendig næringsdrivende? Spart skatt kan koste dyrt i neste runde

Det er ikke nødvendigvis lurt for selvstendig næringsdrivende å betale så lite skatt som mulig, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsbilde.
Det er ikke nødvendigvis lurt for selvstendig næringsdrivende å betale så lite skatt som mulig, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsbilde. Foto: wavebreakmedia / Shutterstock / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Konsekvensene av å redusere næringsinntekten kan være et dårligere økonomisk sikkerhetsnett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist og leder i Formue Pensjonsrådgivning AS
Stemmer: Hilde Nordstoga
Fagsjef og jurist i Formue Pensjonsrådgivning AS

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange næringsdrivende har lavere pensjon fra folketrygden enn folk flest. I en del tilfeller skyldes nok dette at man som selvstendig næringsdrivende i større grad enn andre kan påvirke overskuddet gjennom ulike investeringer og fradrag. For en del har det nok vært fristende å redusere næringsinntekten for derigjennom å betale mindre skatt. Det som kan synes smart i dag trenger imidlertid slett ikke trenger å være lønnsomt på sikt.

En del av skatten man betaler er nemlig det som heter trygdeavgift.

Trygdeavgiften skal sikre opptjening av rett til en rekke ytelse fra folketrygden. Lavere inntekt kan med andre ord gi lavere beregningsgrunnlag for en rekke viktige ytelser fra folketrygden, så som foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon. Hvorvidt man faktisk får effekt av en høyere skattepliktig inntekt eller ei, avhenger av inntektsnivået totalt sett.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Når det gjelder beregning av alderspensjon etter ny opptjeningsmodell (gjelder helt eller delvis for alle født etter 1953) er maksimalt beregningsgrunnlag 7,1 G (p.t. 755.433 kroner). Pensjonsopptjening tilsvarer 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt.

Har man inntekt under 7,1 G og reduserer overskudd næring, mister man følgelig pensjonsopptjeningen på 18,1 prosent i folketrygden.

Når det gjelder foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er det maksimale beregningsgrunnlag noe lavere, nemlig 6 G (p.t. 638.394 kroner). Mange næringsdrivende har næringsinntekt under disse grensene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For å kunne opprettholde en grei økonomisk levestandard ved overgang til alderspensjon er alderspensjonen fra Folketrygden neppe tilstrekkelig.

Konsekvensene av å redusere næringsinntekten kan følgelig være et dårligere økonomisk sikkerhetsnett i form av lavere beregningsgrunnlag for folketrygdytelsene ved både fødsel, sykdom og alderdom. Har man vært få år i arbeid og/eller hatt lave inntekter vil imidlertid effekten av mer-opptjeningen man får i alderspensjon utover minste pensjonsnivå (minstepensjon) være begrenset. For denne gruppen er det nok viktigere å sikre seg beregningsgrunnlaget på 6 G for korttidsytelsene enn å nå nivået på 7,1 G for selve alderspensjonsopptjeningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For å kunne opprettholde en grei økonomisk levestandard ved overgang til alderspensjon er alderspensjonen fra Folketrygden neppe tilstrekkelig. De aller fleste er avhengig av en god pensjonsordning gjennom jobben og/eller egen sparing. Mens så godt som alle ansatte arbeidstakere har krav på tjenestepensjonsordning gjennom jobben gjelder det andre regler for selvstendig næringsdrivende.

Dersom man driver for seg selv, typisk gjennom et enkeltmannsforetak, kan man opprette såkalt «pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende». Det samme gjelder for frilansere. Det følger av reglene at man kan etablere en innskuddsordning på inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Med lønn menes her vedkommendes samlede beregnede personinntekt fra næringsvirksomheten. Maksimalsatsen på 7 prosent for innbetaling med skattemessig fradrag for næringsdrivende er vesentlig lavere enn det arbeidsgivere innenfor skattereglene har lov til å innbetale for sine ansatte. Der er nemlig maksimale satser for lønn mellom 7,1 – 12 G hele 25,1 prosent, altså langt høyere enn 7 prosent som gjelder næringsdrivende. Mens det for ordinære innskuddsordninger fra og med i år obligatorisk med innbetaling fra første krone, er det per i dag fortsatt innbetaling fra 1 G som gjelder næringsdrivende.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Før man vurderer å tegne pensjonsordning for næringsdrivende bør man vurdere hvordan dette eventuelt vil påvirke andre rettigheter. Velger man å spare i en innskuddsordning reduseres jo overskudd næring og dermed også beregningsgrunnlaget for opptjening av pensjon hos NAV, med mindre inntekten likevel tilsvarer det maksimale beregningsgrunnlaget eller mer. Det er derfor viktig å foreta en avveining med tanke på hvordan dette påvirker opptjeningen av pensjon og andre rettigheter fra folketrygden.

Det er også viktig å være klar over at alderspensjon fra slik pensjonssparing etter dagens regler vil medføre redusert effekt av det særskilte skattefradraget for mottakere av alderspensjon fra folketrygden.

Også svært mange næringsdrivende vil ha behov for sparing utover alderspensjonen fra folketrygden. Mens det for enkelte er fornuftig å tegne en egen pensjonsordning for næringsdrivende, vil andre former for sparing til eldre år være mer gunstig for andre.