Hvem trenger et polariserende kommentarfelt når man har kommentatorer som i ABC Nyheter?

<p>«MDG ønsker at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt, men i den enkelte kommunes budsjettforhandling varierer det hvor høyt dette blir prioritert», skriver Nesoddens varaordfører. Illustrasjonsbilde.</p>
«MDG ønsker at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt, men i den enkelte kommunes budsjettforhandling varierer det hvor høyt dette blir prioritert», skriver Nesoddens varaordfører. Illustrasjonsbilde. Foto: Ralf Geithe / Shutterstock / NTB

Politisk kommentator Thomas Vermes tar kaka i polariserende stråmannsargumentasjon.

Kommentar: Eivind Hoff-Elimari
Varaordfører (MDG), Nesodden

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

«I diskusjoner land og strand rundt om grepet med å hindre sosialhjelpmottakere å nyte godt av barnetrygd, er det utvilsomt Nesoddens varaordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG) som tar den retoriske kaka », skriver ABC Nyheters politiske kommentator og nesodding Thomas Vermes 3. oktober.

Bakgrunnen for påstandene hans er et svar jeg skrev til Rødts Geir Christensen i lokalavisa Amta nylig. 3. september publiserte avisa et innlegg der han spurte hvilket menneskesyn vi i Nesodden MDG kunne ha, når vi i budsjettet for 2021 ikke hadde støttet Rødts forslag om å slutte å regne barnetrygd som inntekt når kommunen beregner hvor mye sosialhjelp folk skal få. Dette var et forslag ingen andre enn Rødt hadde støttet da budsjettet ble vedtatt i desember 2020. Rødt hadde heller ikke framhevet det over andre av sine budsjettforslag, som til sammen befant seg et godt stykke utenfor den budsjettdisiplinen som det var bred politisk enighet om å holde seg innenfor.

Ingen partier på Nesodden hadde nevnt saken etter budsjettvedtaket, før Christensen altså valgte å ta den opp igjen i valgkampens sluttspurt gjennom sitt flittig markedsførte innlegg i lokalavisa. Der han valgte å henge ut MDG spesifikt. Jeg svarte ved å gjengi informasjonen vi i november 2020 hadde fått fra NAV Nesodden om effekten av Rødts foreslåtte tiltak, og hvordan det hadde overbevist alle unntatt Rødt om at dette ikke var et tiltak som kommunen kunne prioritere i 2021.

Aller først: MDG ønsker at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt, men i den enkelte kommunes budsjettforhandling varierer det hvor høyt dette blir prioritert. Det var altså det jeg forklarte i mitt innlegg. Jeg er lyttende og søkende i denne saken, og innlegget mitt i august skrev jeg på grunnlag av den informasjonen jeg hadde da. Derfor er min første prioritet ikke å svare på Vermes' påstand om at «MDGs 'ambisiøse plan' mot fattigdom er toppen kransekaka». Det gleder jeg meg til å svare på, men det krever plass å beskrive hvordan vi vil styrke og endre sosialhjelpen slik at den kan fungere som en garantert minsteinntekt, senke skattene på de laveste inntektene og en rekke andre tiltak som gjør MDGs partiprogram til ett av de aller mest omfordelende.

Når en politisk motstander skriver leserinnlegg med titler som «Hoff-Elimari sitt angrep på demokratiet», plager det meg ikke. Men denne gangen gjør det rett og slett vondt.

Det jeg ble overrasket av i Vermes' kommentar, var hans måte å gjenfortelle mitt innlegg på. Stråmannsargumentasjon og å bli tolket i verste mening er noe man må regne med fra politiske konkurrenter og i kommentarfelt på sosiale medier. Det polariserer debatten og er synd, men sånn er det.

At en politisk kommentator i et riksmedium som ABC Nyheter gjør det samme, er langt verre. I løpet av noen korte avsnitt klarer Vermes å tillegge meg tre standpunkter som jeg aldri har uttrykt:

  1. Jeg skrev, som nevnt innledningsvis, at «ikke engang Rødt valgte å prioritere økt sosialhjelp i budsjettforhandlingene». Det vred Vermes til «Det fikk MDG (…) til først å benekte at Rødt hadde foreslått de 2 millionene».
  2. Jeg skrev at NAV-lederen «viste at familier som mottar sosialhjelp på Nesodden i dag får beløp som kan sammenliknes med lavtlønte jobber.» Altså et rent faktum, som Vermes vred til at «MDG-politikeren ser det også som en fare at sosialhjelpsmottakerne kunne få for høy inntekt sammenliknet med lavlønte i yrkeslivet, hvis de fikk beholde barnetrygden.»
  3. Jeg skrev at NAV-lederen hadde sagt at «nesten en tredjedel ville gå med til byråkrati – fordi det ville bli flere sosialhjelpsmottakere og dermed mer saksbehandling». Vermes legger i stedet disse ordene i min munn.


Siden jeg ble folkevalgt for to år siden, er jeg blitt spurt flere ganger om hvordan jeg opplever debattklimaet. Jeg har alltid svart ærlig at det ikke har vært tøffere enn jeg hadde regnet med. Når en politisk motstander skriver leserinnlegg med titler som «Hoff-Elimari sitt angrep på demokratiet», plager det meg ikke. Men denne gangen gjør det rett og slett vondt.

Politiske kommentatorer har et spesielt ansvar for å bidra til en mer opplyst offentlig samtale. Når de kaster seg på polariseringsbølgen og velger å tolke folkevalgte i verste hensikt, da blir jeg bekymret for hva i all verden som skal sikre oss en konstruktiv og saklig offentlighet. Jeg har troen på de ekte samtalene, så jeg ble glad da jeg oppdaget at Vermes bor her på Nesodden, bare noen steinkast fra meg. Skal vi ta en kaffe, Thomas?

Personvernpolicy