En grenseløs egosentrisme

Lan Marie Berg er ferdig i Oslo-politikken. Det skulle hun egentlig uansett vært fra over sommeren av – men nå tvinger hun «alle» sine med seg.
Lan Marie Berg er ferdig i Oslo-politikken. Det skulle hun egentlig uansett vært fra over sommeren av – men nå tvinger hun «alle» sine med seg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lan Marie Berg kunne gått av med verdighet, men valgte å bli felt – og ta med seg sitt eget parti og hele byrådet i fallet.

Kommentar: David Stenerud
Redaktør, ABC Nyheter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Tirsdag fortalte Rødts gruppeleder Eivor Evenrud offentligheten at partiet støtter Fremskrittspartiets mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Dermed sikret de flertall for å avsette 34-åringen fra posisjonen i byrådet i Oslo.

Allerede samme ettermiddag gikk byrådsleder Raymond Johansen ut og forsikret at han hadde tillit til Berg, og ville stille kabinettspørsmål.

Han er sånn, Raymond. Det ville være utenkelig for ham, far sjøl, å kaste en av sine under bussen. Da ville han ikke vært Raymond lenger.

Men ingen kunne være i tvil: Byrådslederen håpet at Lan Marie Berg skulle ta ansvar og trekke seg selv, før behandlingen i bystyret onsdag.

Det var også tydelig i svarene han ga pressen: Han la til grunn at han ville lede også neste corona-pressekonferanse og han unnlot å bevisst å svare på om han håpet Lan Marie Berg ville trekke seg, og dermed redde byrådet.

Og det kunne byråd Berg gjort på ethvert tidspunkt frem til behandlingen av mistillitsforslaget i bystyresalen i Oslo rådhus klokken 12 onsdag. I prinsippet egentlig helt frem til voteringen klokken 13.

Mange trodde hun ville gjøre det, etter hvert som det ble overtydelig at utfallet ellers utvilsomt ville være at hele byrådet ble tvunget til å fratre, og at MDG var ute av bryrådskorridorene.

For så selvisk kunne hun vel ikke være? Ikke på bekostning av byrådet! Og i hvert fall ikke på bekostning av sitt eget parti. For om Berg hadde trukket seg, ville MDG bare gått inn med en ny kandidat i den viktige posisjonen som miljø- og samferdselsbyråd.

Den siste tidens fokus på den nedrige hetsen Lan Marie Berg blir utsatt for i sosiale medier kunne heller ikke gi henne beskyttelse nå.

Men akkurat så egoistisk viste det seg at hun kunne være. Hun ytret ikke en setning offentlig etter at hun hun publiserte en lett martyristisk forsvarstale («Mistillit mot meg vil sikkert glede mange som er provosert over meg eller partiet mitt av andre grunner») på Facebook klokken 10.15 tirsdag.

I bystyresalen onsdag ble Lan Marie Berg sablet ned av gruppeleder etter gruppeleder fra Oslos opposisjonspartier. Hun har brutt opplysningsplikten overfor bystyret, og hun har hatt mangelfull kontroll på det største prosjektet i Oslo kommunens historie. Oslos nye reservevannløsning skulle kostet 12,5 milliarder kroner, men har gått på en voldsom sprekk og blitt 5,2 milliarder kroner dyrere.

Berg ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.

Den siste tidens fokus på den nedrige hetsen Lan Marie Berg blir utsatt for i sosiale medier kunne heller ikke gi henne beskyttelse nå. Flere gruppeledere viste til hetsen mot henne i sine innlegg i debatten forut for voteringen i bystyret onsdag. De kalte det «uakseptabelt», samtidig som de presiserte at de ikke kunne ta hensyn til dette, at dette ikke er «formildende» i den politiske behandlingen av mistillitssaken mot henne.

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG argumenterte for at Lan Marie Berg ikke hadde brutt opplysningsplikten, men argumentene var svake. Sammenligningene med store prosjekter på nasjonalt nivå, som InterCity-utbyggingen – som ikke avstedkom mistillit – fremsto krampaktig og irrelevant.

Lan Marie Berg har provosert bystyret flere ganger i løpet av de nesten seks årene hun har sittet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. I 2017 varslet Rødt mistillit mot Berg dersom hun ikke hevet kontrakten med renovasjonsfirmaet Veireno etter søppelkaoset i Oslo. Saken endte med at kommunen tok over avfallsinnhentingen. I november 2020 fremmet Frp og FNB mistillit mot Berg etter funn av massive brudd på arbeidsmiljøloven i energigjenvinningsetaten i Oslo. Den gang ble Berg reddet av Rødt.

Onsdag ettermiddag, etter at hun var kastet av bystyret, møtte Lan Marie Berg pressen. Hun forklarte at hun allerede hadde bestemt seg for å forlate Oslo-politikken etter sommeren. Berg skal drive valgkamp for å komme inn på Stortinget. Om de rødgrønne i løpet av kommunevalgperioden – det er ikke usannsynlig, og de kan håpe det vil skje raskt – skulle komme tilbake i byråd igjen, vil det være uten henne.

Det er virkelig ingen ende på egosentrismen. Lan Marie Berg tar med seg hele byrådet og hele lokalpartiet sitt ned i rådhuskjelleren, bare for potensielt å la dem vansmektes der mens hun selv stikker opp til Løvebakken.

Denne egenrådigheten har syntes også å skinne igjennom i selve mangelen på informasjon til bystyret. I håndteringen av søppelkrise, lokale trefellinger i hovedstaden, bruddene på arbeidsmiljøloven.

Lan Marie Berg har bidratt til en miljørevolusjon i Oslo. Nå skal hun trolig inn på Stortinget. Hun er på ingen måte ferdig i politikken.

Men hun forlater Oslo-politikken i unåde og uten ære.

Personvernpolicy