Hundretusener pensjonskapitalbevis blir snart tvangsflyttet – er du tjent med det?

<p>Dilemma: La pensjonskapital bli flyttet, eller reservere seg? Fristen for å bestemme seg er 31. april.</p>
Dilemma: La pensjonskapital bli flyttet, eller reservere seg? Fristen for å bestemme seg er 31. april. Foto: NTB / Shotterstock

Har du et pensjonskapitalbevis og jobber i en privat bedrift? Hvis du ikke foretar deg noe innen 30. april blir disse pensjonspengene automatisk flyttet til din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Sjekk om du er tjent med det!

Stemmer: Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet med mer enn 20 års erfaring innen personlig økonomi

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

De aller fleste av de 1,5 millioner arbeidstakerne som har fått pensjonskonto i år vil ikke ta et aktivt valg med pensjonen sin, og dermed forbli hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Det er selvsagt helt greit, så lenge det er et bevisst valg – og så lenge de har sjekket om aksjeandelen i sparingen deres er tilpasset deres alder og risikotoleranse. De får uansett med seg en viktig fordel med egen pensjonskonto, nemlig lavere kostnader ved å slå sammen flere avtaler.

Jeg mener like fullt det er mulig for bevisste kunder å få høyere pensjon ved å ta et aktivt valg med jobb-pensjonen sin. Fortrinnsvis ved å øke aksjeandelen i pensjonssparingen sin – og dermed få en høyere forventet avkastning på lang sikt. Man kan også få høyere pensjon ved å velge en leverandør med lavere kostnader, forutsatt at forvaltningen er like god.

La oss gå gjennom fire grunner for å ta et aktivt valg med pensjonen sin:

1.Øke aksjeandel

De aller fleste arbeidstakerne har jobb-pensjonen sin plassert i standardprofilene til pensjonsleverandørene, mange med automatisk nedtrapping av aksjeandel jo eldre man blir. Her er aksjeandelen i snitt cirka 60 prosent, ifølge finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge. Det mener jeg er for lavt for yrkesaktive. Husk på at mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, rundt 80 prosent ifølge SSB , og denne er i realiteten en sikker statsobligasjon. Dermed kan du ta betydelig aksjerisiko med annen pensjonssparing, både jobbpensjon og privat sparing.

En økning i aksjeandelen fra 50 prosent til 80 eller 100 prosent kan bety flere hundre tusen kroner i fremtidig økt pensjonssaldo for en ung arbeidstaker. Du kan endre aksjeandelen uten å bytte pensjonsleverandør.

2. Lavere kostnader

I gjennomsnitt ligger forvaltningskostnadene på en innskuddspensjonsavtale på 0,41 prosent, ifølge Finans Norge. Jobber du i en liten bedrift betaler trolig bedriften mer enn dette. Jobber du i en stor bedrift, er kostnaden trolig lavere.

Velger du å flytte pensjonskontoen din, er det nyttig å være klar over reglene for hvem som betaler hva: Du vil måtte betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standardkompensasjon (typisk indeksfond), vil du beholde differansen selv, som vil gå til økt pensjonssparing. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive aksjefond – for å forsøke å oppnå en høyere avkastning), vil du måtte dekke differansen (ved trekk i dine månedlige pensjonsinnskudd).

Finansportalen har en oversikt over kostnader for de ulike tilbyderne av egen pensjonskonto. Den billigste leverandøren som ikke krever fagforeningsmedlemskap tilbyr pensjonskonto med globale indeksfond til 0,18 prosent. Merk at denne oversikten viser laveste forvaltningskostnadene i selskapenes billigste globale indeksfond når de rangerer selskapenes kostnader på den første siden du kommer til. Det er imidlertid svært få kunder med pensjonskonto/innskuddspensjon som har valgt globale indeksfond, siden pengene som regel blir stående i spareprofilen som arbeidsgiver valgte i utgangspunktet – og denne har normalt høyere kostnader enn globale indeksfond. Kostnaden for spareprofiler kan du se ved å velge fliken «Alle spareprofiler» over tabellen.

3. Større fondsutvalg

De fleste arbeidstakere kan kun velge mellom tre til fem spareprofiler pluss en alderstilpasset spareprofil for sin innskuddspensjon. Få bedrifter tillater at de ansatte velger fritt blant alle fondene som pensjonsleverandøren tilbyr (av kostnadshensyn). Ønsker du å forvalte pensjonen din selv, bør du velge en leverandør med et stort utvalg av fond og ETFer. (Nordnet har 1800 ulike fond og ETF-er).

4. Ønsker å samle alt på ett sted

En fjerde årsak til å flytte pensjonskontoen er at man ønsker å samle alt på ett sted – for å få bedre oversikt. Har du en bank, pensjonsleverandør eller nettmegler i dag som du er fornøyd med, kan du nå samle all sparing og pensjon her.

Hva skjer etter 1. mai?

Forholder du deg passiv i hele april, vil pensjonskapitalbevis automatisk bli flyttet til din aktive innskuddspensjonsavtale, som nå heter «egen pensjonskonto», i løpet av 2021. Flyttingen av pensjonskapitalbevisene vil bli fordelt ut over kalenderåret for at de store flyttevolumene ikke skal påvirke det norske aksje- og rentemarkedet.

Hvis du finner ut at du vil flytte pensjonskontoen din etter 1. mai, er det fullt mulig. Da vil flyttingen av din aktive innskuddspensjonsavtale ta inntil 30 dager. Eventuelle «gamle» pensjonskapitalbevis (som er opprettet før 1. februar) vil også bli flyttet innen 30 dager. Nye pensjonskapitalbevis opprettet etter 1. februar vil ha en tremåneders reservasjonsperiode.

Personvernpolicy