Har du et pensjonskapitalbevis, men jobber ikke i privat sektor? Pass på kostnadene!

<p>Mange hundre tusen pensjonsavtaler vil fortsatt ha høye kostnader, skriver spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet Bank.</p>
Mange hundre tusen pensjonsavtaler vil fortsatt ha høye kostnader, skriver spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet Bank. Foto: Illustrasjonsbilde / NTB / Shutterstock

Er du offentlig ansatt, alderspensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig eller student? Da får du ikke din egen pensjonskonto. Har du pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold blir de stående der det er – trolig med høye kostnader.

Stemmer: Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet med mer enn 20 års erfaring innen personlig økonomi

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

(Forfatteren er spareøkonom i Nordnet).

Innføringen av egen pensjonskonto gir lavere kostnader for arbeidstakere i privat sektor, fordi pensjonsavtaler blir slått sammen. Det er alle glade for!

Men: Flere hundre tusen personer med pensjonskapitalbevis får imidertid ikke glede av lavere kostnader, siden de ikke vil få egen pensjonskonto. Dette gjelder offentlig ansatte, hjemmeværende, arbeidsledige, studenter og nordmenn som bor i utlandet – som har jobbet i en privat bedrift tidligere – og dermed har ett eller flere pensjonskapitalbevis. De vil fremdeles måtte betale høye kostnader for sine pensjonskapitalbevis.

Er du blant disse, bør du sjekke kostnadene og vurdere om du er tjent med å flytte
pensjonsavtalene til et annet selskap. Samtidig bør du sjekke om aksjeandelen er tilpasset din alder og risikovilje. Og har du flere pensjonskapitalbevis bør du slå sammen disse.

Sjekk kostnadene på Finansportalen

Finansportalen.no har en oversikt over kostnadene for pensjonskapitalbevis. Det er som regel to typer kostnader: Administrasjonskostnader og forvaltningskostnader.

De dyreste aktørene har årlige administrasjonsgebyrer som utgjør hele 2 til 5 prosent av pensjonssaldoen!

I oversikten fremgår det at alle de etablerte pensjonsleverandørene fremdeles har et årlig administrasjonsgebyr på pensjonskapitalbevis. De dyreste aktørene har årlige administrasjonsgebyrer på mellom 200 og 497 kroner for en liten avtale på 10.000 kroner. Det utgjør hele 2 til 5 prosent av pensjonssaldoen! Administrasjonsgebyret reduseres riktignok med størrelsen på avtalen, men det finnes mange små pensjonskapitalbevis. Forvaltningskostnader kommer i tillegg, og utgjør som regel mellom 0,15 og 1,3 prosent av saldoen.

De billigste aktørene er nykommere i pensjonsmarkedet som Kron, Nordnet og Duvi. Lave priser får også medlemmer i Nito (via Danica) og LO Favør (via Sparebank1), fremgår det av listen på Finansportalen.

Så til forvaltningskostnader: Dette er kostnaden du betaler for at pensjonspengene dine skal forvaltes eller investeres på en god måte. De aller fleste som har et pensjonskapitalbevis har plassert pengene i en av selskapets standard spareprofiler, gjerne hvor aksjeandelen trappes ned når man nærmer seg pensjonsalder. Hos de etablerte pensjonsleverandørene ligger forvaltningskostnadene fra 0,6 til 1,3 prosent på disse standard spareprofilene, ifølge Finansportalen (velg fliken «Alle spareprofiler»).

Merk at Finansportalen har valgt å fokusere på forvaltningskostnadene for selskapenes billigste globale indeksfond når de rangerer selskapenes kostnader på den første siden du kommer til. Det er imidlertid svært få kunder med pensjonskapitalbevis som har valgt globale indeksfond, siden pengene som regel blir stående i spareprofilen som arbeidsgiver valgte i utgangspunktet – og denne har høyere kostnader enn globale indeksfond.

Slik får du lavere kostnader

For å få lavere kostnader holder det ikke at dine gamle pensjonskapitalbevis slås sammen i et av de etablerte selskapene. Du vil fremdeles måtte betale administasjonsgebyrer på flere hundre kroner i året. Du må ta et aktivt valg for å få de lave kostnadene. Du har følgende valg:

1. Bli værende der du er, med samme spareprofil og samme kostnader. Det er helt i orden hvis du er fornøyd med aksjeandelen, avkastningen og kostnadene.

2. Har du flere pensjonskapitalbevis bør du slå de sammen, i alle fall om du betaler administrasjonsgebyr per avtale.

3. Har du høye kostnader i pensjonskapitalbeviset bør også å endre spareprofil / fond, slik at du får billige indeksfond i porteføljen, gjerne med nedtrappende aksjeandel.

4. Flytte pensjonskapitalbeviset til et nytt selskap med lavere kostnader. Sjekk
kostnadene på Finansportalen. Ønsker du å forvalte pensjonen selv, bør du finne en aktør med et stort fondsutvalg. (Nordnet et utvalg på hele 1.800 fond og ETF-er.)

Slik flytter du pensjonskapitalbevis

Personer som ikke har egen pensjonskonto må bruke den «gamle» løsningen for å flytte pensjonskapitalbevis. Det innebærer at du må fylle ut et skjema på nettsiden til det selskapet du vil flytte til.

Personvernpolicy