Stortingsrepresentrant Arild Grande (Ap) svarer Thomas Vermes:

Feilinformasjon om EURES

<p>Replikk-forfatter Arild Grande sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité og er arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.</p>
Replikk-forfatter Arild Grande sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité og er arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er ingenting ved EURES-samarbeidet som rokker ved Norges evne til å regulere arbeidslivet gjennom lov og trepartssamarbeid.

Stemmer: Arild Grande

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Thomas Vermes kommer i et innlegg den 24.januar med påstander som fremstår som bevisst feilinformasjon om Arbeiderpartiets posisjon om EURES-samarbeidet og arbeidsformidling innen EØS.

EURES-samarbeidet er ikke noe nytt, Norge har vært medlem av dette siden 1994. Private bemanningsselskaper er heller ikke noe nytt, disse har operert i det norske og europeiske arbeidsmarkedet i mange år. En rekke utenlandske bemanningsselskaper er allerede inne i det norske arbeidslivet. Og myndighetene har svært lite informasjon om hvem de er. Arbeiderpartiet har lenge vært bekymret for at mange av disse aktørene driver useriøst og representerer en trussel mot det organiserte arbeidslivet og norske lønns- og arbeidsvilkår.

Det er den nasjonale arbeidslivspolitikken som avgjør om vi klarer å stanse utviklingen med økt bruk av innleie som fortrenger faste ansettelser.

Med det oppdaterte EURES-regelverket må bemanningsforetak som vil delta i dette samarbeidet registrere seg og søke om å bli godkjent ut fra en rekke seriøsitetskrav. Slik vil registeret faktisk kunne bidra til mer åpenhet og enklere tilsyn for myndighetene. Det viktigste er likevel at bemanningsbransjens innflytelse begrenses i det norske arbeidsmarkedet. Da er ikke EURES- samarbeidet det vesentlige, men hvilken arbeidslivspolitikk Norge har.

Det er ingenting ved EURES-samarbeidet som rokker ved Norges evne til å regulere arbeidslivet gjennom lov og trepartssamarbeid. Det er den nasjonale arbeidslivspolitikken som avgjør om vi klarer å stanse utviklingen med økt bruk av innleie som fortrenger faste ansettelser. Derfor er det også her vi som befinner oss på den politiske venstresida må rette vårt fokus fremover. Vi vet at politikk virker og Arbeiderpartiet har planen klar.

Arbeiderpartiet vil avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form og forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Folk skal ansettes, ikke leies inn. Innleie bør kun tillates ved rene vikariater for faste ansatte og dersom tillitsvalgte og ledelse er enige om et kortsiktig behov. Vi er det eneste partiet som følger opp Fellesforbundets landsmøte til punkt og prikke.

Vi mener at arbeidsformidling i større grad skal være et ansvar for fellesskapet, og ikke overlates til bemanningsbransjen. En styrking av det offentliges ansvar for å formidle jobber vil bidra til å gi flere gode muligheter i arbeidslivet. Det fikk vi dessverre ikke med oss Senterpartiet og høyresiden med på. Men om vi kommer i regjering lover vi å rydde opp i arbeidslivet. Vi vil ha et mer rettferdig Norge, med Arbeiderpartiet blir det arbeidsfolk sin tur!

Personvernpolicy