Biden vil samle et splittet Amerika

<p>Dette bildet av avtroppende visepresident Joe Biden og Donald Trump er fra presidentinnsettelsen av sistnevnte 20. januar 2017. Fire år senere uteblir Trump fra Bidens innsettelsesseremoni.</p>
Dette bildet av avtroppende visepresident Joe Biden og Donald Trump er fra presidentinnsettelsen av sistnevnte 20. januar 2017. Fire år senere uteblir Trump fra Bidens innsettelsesseremoni. Foto: Paul J. Richards / NTB/AFP

Joe Biden arver tre nasjonale kriser fra Donald Trump. Den ene av dem har Trump skapt helt selv.

Kommentar: Audun Tjomsland
Utenrikskommentator ABC Nyheter. Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Når Joe Biden og Kamala Harris nå overtar ansvaret for det amerikanske statsapparatet i Washington som president og visepresident, overtar de toppansvaret i en nasjon som er rammet av tre betydelige, nasjonale kriser samtidig. De to første krisene er sterkt sammenhengende.

1) Coronaviruset som har spredt en pandemi av smitte og har tatt livet av to millioner mennesker, uten at noen kan se en ende på de samfunnsmessige tragediene som ligger bak.

2) De økonomiske nedgangstidene som pandemien har medført gjennom nedstengning av privat og offentlig næringsliv og avlysning av store deler av normal, menneskelig og samfunnsmessig kontakt.

Og så er det den siste:

3) Trusselen om væpnet opprør delvis påskyndet av den avtroppende presidenten som ikke vil akseptere at han tapte presidentvalget sist høst selv om det ikke ble påvist noen form for betydelig valgfusk fra hans motstandere.

Politikken har vært dominert av presidentens egne personlige interesser og hans muligheter for å oppnå økonomisk vinning og økt personlig innflytelse.

Denne tredje nasjonale krisen er en konsekvens av den formen for lederskap som avtroppende president Donald Trump og hans medløpere har fått lov til å gjennomføre de siste fire årene på det øverste politiske nivå i USA. I sin ytterste konsekvens var Trumps politikk på randen til å føre nasjonen inn i borgerkrig i det som ble en fysisk, væpnet konflikt om kontrollen over nasjonens politiske maktsentrum, Kongressen.

President Trump fikk den høyst tvilsomme æren at han to ganger i sin første fire års periode som president er blitt stilt for riksrett av sine politiske kolleger i Kongressen for å ha ført en politikk som har vært dominert av presidentens egne personlige interesser og hans muligheter for å oppnå økonomisk vinning og økt personlig innflytelse.

Ifølge meningsmålinger i amerikanske medier støtter i dag to tredjedeler av alle amerikanere hvordan Joe Biden har håndtert overgangen fra sin forgjenger, Donald Trump. Dette skriver Washington Post på grunnlag av en meningsmåling fra ABC News. Biden overtar makten i det amerikanske statsapparat med støtte fra 49 prosent av alle amerikanerne, mens da tidligere president Donald Trump overtok for fire år siden, hadde han støtte fra 38 prosent. Til sammenligning hadde Barack Obama da han overtok som president i 2009, støtte fra 61 prosent av amerikanerne.

President Biden går sin forgjenger Trump skarpt i møte når Trump nå må forlate sin stilling meget mot sin vilje. Trump hevder derimot at han ble «frastjålet» seieren fordi det seirende partiet, Demokratene, hadde gjennomført omfattende valgfusk. Dette benekter nøytrale, offentlige myndigheter.

Den nyvalgte presidenten Joe Biden har lansert en plan for å motarbeide spredningen av pandemien med betydelig støtte fra amerikanske myndigheter både på føderalt og delstatsnivå. Bak planen ligger erkjennelsen av at myndighetenes rolle i kampen mot pandemien og innsatsen for å styrke både privat og offentlig virksomhet har vært for svak og for dårlig organisert under president Donald Trump, og at arbeidet må bli intensivert og finansiert med offentlige midler så snart den nye administrasjonen tiltrer.

Guvernører og borgermestere som har bedt om føderal hjelp til å bekjempe pandemien med økte ressurser, inkludert store mengder vaksine som den avtroppende presidenten har sagt var bestilt og lå på lager. Det viste seg at den bestilte vaksinen som Biden har etterspurt, allerede var brukt og likevel ikke tilgjengelig, i strid med det som tidligere var offentliggjort.

Ifølge forskningsinstitusjonen Brookings Edu i Washington forekommer det meget sjelden tilfeller som krever endringer i planene for innsettelse av amerikanske presidenter. Tilsvarende situasjoner fant sted under Borgerkrigen, som da Abraham Lincoln skulle innsettes da unionen holdt på å gå i oppløsning, og i Franklin Roosevelts tid under Den andre verdenskrig, da samlingen rundt den amerikanske presidenten var meget sterk.

Men bare historiens dom vil kunne bekrefte om Trumps hensikt virkelig nå er å skape splid eller om han har andre mer skjulte interesser.

Personvernpolicy