Trumps furting gjør USA lederløst

Donald Trump nekter fortsatt å anerkjenne nederlaget.
Donald Trump nekter fortsatt å anerkjenne nederlaget. Foto: Carlos Barria / Reuters

I sjøfartsnasjonen Norge vet vi at et skip uten skipper er et skip uten styring. I dag opplever vi, og alle andre, at verdens viktigste land USA er et land uten president. Derfor er USA for tiden et land uten styring.

Kommentar: Audun Tjomsland
Utenrikskommentator ABC Nyheter. Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Når det er valgt ny president i USA er det alltid en periode med tett samarbeid før maktovertagelse. Da møtes den påtroppende og avtroppende presidenten, og deres visepresidenter daglig for å diskutere de mest brennbare sakene.

Hensikten med dette er å sikre en trygg maktovergang, og for å gjøre den påtroppende presidenten kjent med, og i stand til å hånd internasjonale kriser som USA vil kunne står ovenfor.

Uten dette fungerer ikke USA. Landet blir i realiteten et land uten styring.

USAs tidligere FN-ambassadør Susan Rice er en av Det demokratiske partiets fremste utenriks- og sikkerhetspolitiske eksperter. Rice var sikkerhetsrådgiver for president Barack Obama. Hun deltok i de sikkerhetspolitiske overføringssamtalene i overgangen fra president Obama til påtroppende president Trump i 2017. I dag er hun utenrikspolitisk rådgiver i teamet rundt påtroppende president Biden og visepresident Harris. Hun er avhengig av informasjon fra avtroppende president Trump og hans nærmeste medarbeidere.

Vel er USA et stort land, men selv der er det plass til bare én president ad gangen.

Trump vil som kjent ikke helt akseptere at han tapte valget og dermed er avtroppende president, til tross for et klinkende klart valgresultat: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris fikk 78.664.837 stemmer, mot republikanerne Donald Trump og Mike Pence, noe som ga dem 306 stemmer i valgmannskollegiet. De tapende kandidatene, president Donald Trump og visepresident Mike Pence fikk 73.109.501 stemmer, hvilket ga dem 232 valgmannsstemmer.

Stemmetallet i valgmannskollegiet er avgjørende, hvor vinneren blir den som først når 270 valgmannstemmer. I dette tilfellet ble det dermed en klar seier til Joe Biden og Kamala Harris.

En del av overgangsordningen fra avtroppende til påtroppende president i Det hvite hus er normalt en daglig orientering, med hemmeligstemplet innhold, som kun skal gis til påtroppende president og hans høyest rangerte medarbeidere. Men en forutsetning er da naturligvis at det er avklart hvem som er avtroppende og hvem som er påtroppende president. Da er det greit å vite hvem som er president, Trump eller Biden. Problemet nå er at Trump ikke vil anerkjenne at Joe Biden vant valget, fordi Trump sier at valget var rigget i Bidens favør, og at den reelle vinner etter Trumps mening er Donald Trump.

Amerikanske myndigheter og lokale tillitsmenn har brukt tiden etter valget til å telle stemmer og etterforske påstandene om valgfusk over hele landet. De har konstatert at det ikke er funnet tegn til valgfusk noe sted i landet, noe som skulle gjøre det klart for de fleste, bortsett fra Trump og hans mest ihuga tilhengere, at Trump og Pence er valgets tapere og skal ta initiativet til overføringssamtalene.

Trumps tilhengere som sist helg okkuperte deler av Washingtons sentrum synes fortsatt å tro på Trumps påstand om at det var utbredt valgfusk i Bidens favør ved presidentvalget, og at valgets resultat ikke kan være gyldig.

I disse dager, etter presidentvalget den 3. november i år og før innsettelsen av den neste presidenten den 20 januar neste år, bør det ikke lenger være så vanskelig å vite hvem som er påtroppende president og skal motta de daglige sikkerhetsrapportene, Trump eller Biden. Ansvarlig for dette er lederen for det føderale organet General Services Administration, Emily W. Murphy. Hun er utnevnt til stillingen av president Trump og er nå den eneste som kan godkjenne at Joe Biden er presidentvalgets reelle vinner. Den godkjennelsen vil samtidig utløse 6,6 millioner dollar som er avsatt til gjennomføringen av overgangsprosessen fra avtroppende til påtroppende president. De samtalene må foregå i lokaler som er sikre mot avlytting. Og Murphy har sagt at det vil være unaturlig å starte overføringssamtalene før Trumps rettsaker for å få avklart om valgprosessen kan godkjennes eller ikke, ennå ikke er avgjort.

Men spørsmålet er nå hvor lenge Donald Trump kan fortsette furteprosessen før han overlater scenen til Biden og selv finner mer fruktbare oppgaver for seg selv og Mike Pence. Vel er USA et stort land, men selv der er det plass til bare én president ad gangen.

(Stemmetallene er fra Washington Post den 15. november 2020).

Personvernpolicy